Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 16:02:16
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa bị cách chức
P.V - 01/10/2022 10:42
 
Ông Nguyễn Tiến Lưu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa bị cách chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa đối với ông Nguyễn Tiến Lưu và giao ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm Phát triển quỹ đất vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công; bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm Quy chế làm việc của chi bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023, thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.

Chủ tịch huyện Kon Plông bị kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa ra quyết định kỷ luật và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đặng Thanh Nam, Phó Bí thư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư