Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Gỗ Trường Thành huỷ kế hoạch chào bán 41,12 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Duy Bắc - 10/04/2024 08:01
 
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF – sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 29/4 tại Bình Dương.

Đổi tên Công ty và huỷ kế hoạch huy động vốn

Trong năm 2024, về kế hoạch kinh doanh, tài liệu Đại hội chưa công bố chi tiết. Trong đó, Gỗ Trường Thành xác định năm 2024 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế thế giới sẽ có những diễn biến khó lường, Công ty chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống, đẩy mạnh mảng xuất khẩu trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn và tập trung chủ lực vào thị trường Mỹ, Ý, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản… thông qua các kênh bán lẻ uy tín. Đồng thời, tiếp tục tìm kiếm đối tác có tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất nhằm liên doanh, liên kết để gia tăng năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2023, Gỗ Trường Thành trình cổ đông không trả cổ tức trong năm 2023.

Ngoài ra, một nội dung đáng chú ý khác, Gỗ Trường Thành trình cổ đông tiếp tục đổi tên từ CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành sang tên mới là Công ty cổ phần TTF.

Được biết, thực tế ngày 26/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc đổi tên nhưng Công ty chưa thực hiện.

Về kế hoạch huy động vốn, Gỗ Trường Thành trình cổ đông huỷ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua ngày 26/4/2022.

Lý giải về huỷ phương án chào bán cổ phiếu, Gỗ Trường Thành cho biết sau quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc chào bán và lợi ích cổ đông, cũng như đánh giá lại kế hoạch sử dụng nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh.

Được biết, ngày 26/4/2022, Gỗ Trường Thành thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 41,12 triệu cổ phiếu, huy động 411,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được dùng để bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh và mua cổ phần của các công ty cùng ngành.

Chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán năm 2023

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, theo Báo cáo kiểm toán năm 2023, doanh thu thuần của Gỗ Trường Thành ghi nhận mức tăng nhẹ so với trước kiểm toán lên 1.560 tỷ đồng, nhưng giá vốn cũng được điều chỉnh tăng 2% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 2% sau kiểm toán, về 253 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng 3% và 12% so với trước kiểm toán, tương ứng lên 124 tỷ đồng và 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, biến động mạnh nhất lại nằm ở khoản mục chi phí khác khi tăng từ 8,5 tỷ đồng lên đến 92 tỷ đồng và là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận sau thuế của Gỗ Trường Thành chuyển từ lãi 4 tỷ đồng thành lỗ tới 144 tỷ đồng.

Theo thuyết minh của Gỗ Trường Thành, trong năm 2023, Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện thanh tra thuế tại nhóm công ty cho giai đoạn 2012 - 2022 và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và quyết định thu hồi hoàn thuế.

Theo đó, nhóm Công ty đã tạm ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung của các năm trước với số tiền gần 32 tỷ đồng. Đồng thời, tổng các khoản phạt chậm nộp, phạt hành chính và truy thu thuế giá trị gia tăng với số tiền là hơn 40 tỷ đồng cũng được nhóm công ty hạch toán vào tài khoản chi phí khác trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Vào ngày 20/9/2023 và ngày 19/1/2024, nhóm Công ty Gỗ Trường Thành đã lần lượt gửi 2 công văn cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương để giải trình chênh lệch với một vài khoản mục mà nhóm công ty đã không đồng ý với kết quả thanh tra, chủ yếu liên quan đến việc định giá lại tài sản và cấn trừ nợ vay, chi phí lãi vay với Ngân hàng Việt Á.

Nhóm Công ty Gỗ Trường Thành đã yêu cầu Cục Thuế tỉnh Bình Dương xem xét sửa đổi các quyết định liên quan đến việc yêu cầu nhóm Công ty nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp và lãi chậm nộp với số tiền lần lượt là 17,85 tỷ đồng và gần 12,89 tỷ đồng. Vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, Gỗ Trường Thành vẫn chưa nhận được phản hồi từ Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Như vậy, sau kiểm toán năm 2023, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần giảm 22% so với kết quả năm 2022, về 1.560,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 144,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,2 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Gỗ Trường Thành đã lên tới 3.225,4 tỷ đồng, bằng 78,4% vốn điều lệ (vốn điều lệ chỉ 4.111,98 tỷ đồng).

Gỗ Trường Thành nhận cấp tín dụng hạn mức 400 tỷ đồng
CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF - sàn HoSE) sắp được cấp hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư