Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp
Nguyễn Linh - 05/09/2023 18:42
 
UBND TP. Hà Nội vừa thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Quyết định số 4202/QĐ-UBND, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Phương án tại Quyết định số 4202/QĐ-UBND vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành, 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được đơn giản hoá, với thời gian thực hiện một thủ tục giảm ít nhất là 0,5 ngày và nhiều nhất là 2 ngày.

Theo đó, các thủ tục sẽ được đơn giản hoá thuộc 8 lĩnh vực: nông nghiệp; bảo hiểm nông nghiệp; khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ thực vật; thú y; thuỷ sản; thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai; lâm nghiệp.

Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp có 1 thủ tục: phê duyệt kế hoạch khuyến nông; lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp có 2 thủ tục: chỉ trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp.

Hà Nội đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh: ITN)

Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường có 2 thủ tục: công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lĩnh vực bảo vệ thực vật có 2 thủ tục: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Lĩnh vực thú y có 2 thủ tục: cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

Lĩnh vực thuỷ sản có 4 thủ tục: công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và trao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên); cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thuỷ sản.

Lĩnh vực thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai có 5 thủ tục: cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh; cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Trong đó, 3 thủ tục khác thuộc lĩnh vực này là cấp phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thuỷ nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thuỷ nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi của UBND tỉnh; phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực lâm nghiệp có 5 thủ tục gồm: phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh; phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức; phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong từng đặc dụng/phòng hộ đối với khu rừng đặc dụng/phòng hộ thuộc địa phương quản lý; chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

Thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam
Ngày 29/8, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phối hợp với Vụ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương) tổ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư