Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 23:45:13
Hải Dương ưu tiên bố trí đất cho dự án tạo động lực phát triển
Thanh Sơn - 06/01/2023 17:07
 
Hải Dương sẽ xem xét, ưu tiên bố trí đất cho các dự án tạo động lực phát triển, các khu, cụm công nghiệp trong vùng công nghiệp động lực dự kiến thành lập của tỉnh.

Đây là chỉ đạo của ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương tại phiên họp thường kỳ tháng 1 (lần 2) diễn ra ngày 6/01.

Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp
Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã báo cáo về dự kiến, tham mưu phương án điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và phân bổ một số loại đất cấp tỉnh tại Quyết định 1411 ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh (triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại Hội nghị lần thứ 87 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 04/01/2023 và các phiên họp UBND tỉnh). Theo đó, Sở đã nêu rõ thứ tự ưu tiên, diện tích phân bổ đất đối với các loại đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất ở...

Ông Bản cho biết, các thứ tự ưu tiên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến chỉ đạo. Tỉnh sẽ xem xét, ưu tiên bố trí đất cho các dự án tạo động lực phát triển, các khu, cụm công nghiệp trong vùng công nghiệp động lực dự kiến thành lập của tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật các chỉ đạo, hoàn thiện báo cáo, tham mưu điều chỉnh Quyết định 1404 và Quyết định 1411 trình UBND tỉnh quyết định. Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch tỉnh Hải Dương. Sở Xây dựng phối hợp cấp huyện cập nhật các nội dung điều chỉnh vào kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện căn cứ các nội dung điều chỉnh để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030.

Theo nội dung tờ trình của Sở Xây dựng Hải Dương về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 và năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn này là 376 dự án với tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở hơn 16,3 triệu m2, trong đó có 365 dự án phát triển nhà ở thương mại, 11 dự án nhà ở xã hội.

Trong đó năm 2023, dự kiến triển khai 198 dự án với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5,4 triệu m2.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương khẳng định: “UBND tỉnh thống nhất nguyên tắc lập kế hoạch phát triển nhà ở, lựa chọn các dự án xây dựng nhà ở phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các dự án đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở phải nằm trong chương trình phát triển nhà ở đã được duyệt, không vượt chỉ tiêu đất ở được phân bổ; không vượt chỉ tiêu phân bổ đất ở của địa phương; ưu tiên cho dự án quy mô lớn, có giá trị cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng kế hoạch nhà ở cần bám sát Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng”.

Giao Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở, cập nhật các vấn đề phát sinh tại các địa phương, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Hải Dương chậm nhất vào ngày 13/01. UBND cấp huyện rà soát nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, lưu ý trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 cần cập nhật các dự án đã được phê duyệt, các dự án đang triển khai trong năm 2022. Rà soát, cập nhật các dự án để bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với đơn vị tư vấn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh. Chậm nhất ngày 14/1 phải hoàn thiện, đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản thống nhất nội dung để trình hội đồng thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Huyện Thanh Hà (Hải Dương): Bức tranh kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc
Bằng nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Thanh Hà đã thu được những kết quả rất tích cực trong năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư