Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Hủy 2 gói thầu Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Trường Phát Quảng Nam
Nhiệt Băng - 21/03/2023 11:08
 
Quảng Nam thống nhất hủy thầu kết quả lựa chọn nhà thầu đối với đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Trường Phát Quảng Nam với 2 gói thầu tư vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa thống nhất hủy thầu, công nhận và không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của công trình Kè bảo vệ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình Km0+420 - Km2+245.

Cụ thể, hủy thầu kết quả lựa chọn nhà thầu đối với đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Trường Phát Quảng Nam với 2 gói thầu tư vấn: “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán” và “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng”.

Đồng thời, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với đơn vị trúng thầu là Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam Hà Lan với gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định tại Điều 123 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu đối với đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Đạt Phương với gói thầu thi công xây dựng công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư là UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các nội dung đã thống nhất ở trên để chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các thủ tục tiếp theo đảm bảo đúng thẩm quyền, theo quy định; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra UBND TP. Hội An triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định.

Đề nghị Trường Cao đẳng Quảng Nam kiểm điểm do để sai sót trong công tác đấu thầu
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Quảng Nam kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư