Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 14:23:04
Huy động hơn 2.100 tỷ đồng phiên đấu thầu trái phiếu ngày 18/4
Chí Tín - 18/04/2019 15:33
 
Ngày 18/4/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
Kho bạc Nhà nước thực hiện khá thường xuyên các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX
Kho bạc Nhà nước thực hiện khá thường xuyên các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX

Tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 2.101 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 211 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,7%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/4/2019).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,06%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 890 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, cũng bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/4/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 4,72%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 68.719,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Chạy cơ chế phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới
“Đến nay, đã có 5 doanh nghiệp phát hành trái phiếu, với tổng khối lượng phát hành đạt 1.530 tỷ đồng theo các quy định mới tại Nghị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư