[Infographic] Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2019
Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1/7/2019.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...