Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 07:47:36
[Infographic] Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
ĐT (Theo TTXVN) - 25/11/2018 06:21
 
Từ 24/11/2018, các hộ dân tại TP Hồ Chí Minh phải phân rác thành 3 loại hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại và chuyển giao đúng nhóm.
[Infographic] Thay đổi thói quen để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa
Ngày Môi trường thế giới năm 2018 vừa qua có chủ để “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, nhằm kêu gọi mọi cá nhân, tổ chức tìm giải pháp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư