[Infographic] Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Từ 24/11/2018, các hộ dân tại TP Hồ Chí Minh phải phân rác thành 3 loại hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại và chuyển giao đúng nhóm.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...