Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 21:45:03
Khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu được sử dụng ra sao?
Anh Ngọc - 02/04/2019 07:38
 
Khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu được dùng để thanh toán các chi phí như đăng báo đấu thầu, thanh toán tiền thẩm định giá có được không?.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Quý (tỉnh Phú Thọ) đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 1 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phòng tôi được giao nhiệm vụ thực hiện. Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu cơ quan ông có thu 1 khoản tiền từ bán hồ sơ mời thầu.

Cho tôi hỏi, cơ quan tôi có được dùng khoản tiền thu được này để thanh toán các chi phí như đăng báo đấu thầu, thanh toán tiền thẩm định giá không? Quy trình thực hiện như thế nào thì đúng?

Theo tôi dự kiến tham mưu thực hiện như sau: Lãnh đạo cơ quan xét đề nghị của phòng chuyên môn ra quyết định chi tiền từ mua hồ sơ mời thầu để thanh toán chi phí trong đấu thầu (chi đăng báo và thẩm định giá). Sau khi có quyết định chi, ông được cử đi chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị thẩm định giá. Như vậy có đúng không? Nếu sai thì cần phải thực hiện như thế nào?

Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Do ông Quý không cung cấp chi tiết về nguồn vốn để mua sắm là nguồn vốn gì: Nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hay nguồn vốn nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện các dự án đầu tư. Do vậy, Bộ Tài chính chưa có đủ thông tin để trả lời ông.

Tuy nhiên, liên quan đến nội dung hỏi của ông, đề nghị ông nghiên cứu các Thông tư sau và tính chất gói thầu được giao thực hiện (nguồn vốn của gói thầu, nội dung của gói thầu) để thực hiện theo đúng quy định, cụ thể:

- Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Yêu cầu về hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự trong hồ sơ mời thầu
Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư