Startup Vietnam Foundation và VietChallenge hợp tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cho người Việt trên toàn thế giới Startup Vietnam Foundation và VietChallenge hợp tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cho người Việt trên toàn thế giới
Thị Hồng | 22/02/2019 13:56
Startup Vietnam Foundation (SVF) và VietChallengevừa ký hợp tác chiến lược với cam kết chung mạnh mẽ đồng hành hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp cho người Việt trên toàn thế giới. Biên bản hợp tác thể hiện sự tập trung của cả hai tổ chức vào việc hỗ trợ các startups giai đoạn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, các startup với founder người Việt không giới hạn phạm vi địa lý.
1 2 3 4 5 6 7 8 9