Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 20:05:02
KIDO họp đại hội bất thường, trình kế hoạch phát hành gần 23 triệu cổ phiếu
Thị Hồng - 01/09/2021 10:41
 
Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) dự kiến phát hành hơn 22.8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá tương đương 228.7 tỷ đồng để chia cho cổ đông hiện hữu.

Theo tờ trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 20/9 tới, HĐQT KIDO trình đại hội thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Sau khi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp nhuận, KIDO sẽ thực hiện phương án phát hành 10% số cổ phần đang lưu hành.

Cụ thể, KIDO sẽ phát hành thêm hơn 22.8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá tương đương 228.7 tỷ đồng. 

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Loại cổ phiếu này không hạn chế chuyển nhượng. 

Thặng dư vốn cổ phần để làm nguồn vốn chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán. 

.
Chi tiết khoản đầu tư của KIDO vào 5 công ty liên doanh, liên kết.

Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm nay, KIDO ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.887 tỷ đồng; tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái và lãi sau thuế 362.4 tỷ đồng; tăng 172%.

Khi chia theo các mảng, ngành hàng dầu ăn của doanh nghiệp này chiếm quá nửa tổng lợi nhuận gộp trong nửa đầu năm nay, với hơn 495 tỷ đồng; theo sau đó là ngành hàng lạnh với gần 443 tỷ đồng. 

Lợi nhuận gộp của ngành hàng dầu ăn đã tăng 27% so với nửa đầu năm ngoái trong khi mức tăng này với ngành hàng lạnh chỉ xấp xỉ 12%.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của KIDO là hơn 13.600 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm; trong đó, tài sản ngắn hạn là 6.700 tỷ đồng; tăng gần 23%.

Nợ phải trả đến cuối kỳ của doanh nghiệp này tăng gần 24%, ở mức hơn 5.750 tỷ đồng; trong đó nợ dài hạn tăng mạnh với khoản vay dài hạn hơn 997.3 tỷ đồng.

Phần lãi trong 5 công ty liên doanh, liên kết của KIDO giảm mạnh chỉ có 9.2 tỷ đồng trong khi thời điểm đầu năm là 98 tỷ đồng.

5 công ty liên doanh, liên kết của Kido bao gồm Calofic (với tỷ lệ sở hữu 24%), Lavenue (50%), LG Vina (40%), Vibev (49%) và Dabaco Food (50%).

Kido gặp khó ở mảng dầu ăn vì chi phí tăng nhanh
Đóng góp tới 83% tổng doanh thu của Kido, mảng dầu ăn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về doanh thu, nhưng lại đang gặp khó vì chi phí đầu vào và chi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư