Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 05:16:09
Lãi suất trái phiếu có tín hiệu giảm
Chí Tín - 01/09/2016 20:33
 
Lãi suất trái phiếu Chính phủ huy động thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đang có tín hiệu giảm ở các kỳ hạn ngắn.
Lãi suất trái phiếu có tín hiệu giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn
Lãi suất trái phiếu có tín hiệu giảm nhẹ ở các kỳ hạn ngắn

Theo đó, Kho bạc Nhà nước cho biết đã huy động 239.284,4756 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX trong giai đoạn từ đầu năm đến nay.

Trong phiên cuối cùng tháng 8/2016, Kho bạc đã huy động thành công 8.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.251 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,65-7,20%/năm.

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,76%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/8/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.783 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,25-7,40%/năm.

Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 6,34%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 7 năm gói thầu 900 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.074 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 900 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.259 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,99-9,50%/năm.

Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 8,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/8/2016).

Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 308 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

FECON trả cổ tức 2015 và thanh toán lãi trái phiếu cho nhà đầu tư
Ngày 9/9 tới đây, CTCP FECON (mã CK: FCN) sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư