Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Lâm Đồng: Nhiều doanh nghiệp được gia hạn vẫn chây ỳ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Nhiệt Băng - 18/08/2023 14:22
 
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 10 trường hợp gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ với tổng số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng.

Theo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 10 trường hợp gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ với tổng số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng còn phải nộp đến ngày 31/7/2023 là hơn 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Tài chính ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính 8 trường hợp với tổng số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng còn phải nộp hơn 1,3 tỷ đồng (gồm Công ty TNHH Phát Lâm - nay đổi tên thành Công ty TNHH Mỹ Kim Land, Công ty TNHH thương mại Tín Dũng, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Nhơn Thành, Công ty TNHH SX TM&DV Tầm Vong, DNTN Đại Đức - nay là Công ty TNHH Đại Đức, Công ty TNHH Lâm Thành, Công ty TNHH XDTM Song Hải Long và Công ty TNHH Đăng Lộc); Cục Thuế ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính 2 trường hợp với tổng số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng còn phải nộp hơn 220 triệu đồng (Công ty TNHH Lâm Sinh Tài và Công ty Cổ phần Bất động sản Ruby).

Ngoài ra, 1 trường hợp gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo Kết luận số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể là Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức có số tiền phải nộp khi gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng là 2.284.000.000 đồng. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 5525/UBND-VX2 ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế đã ban hành Thông báo số 1800/TB-CT ngày 03/7/2020 (số tiền phải nộp khi gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng là 1.607.570.960 đồng) thay thế Thông báo số 5349/TB-CT ngày 12/12/2017 (số tiền phải nộp khi gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng là 2.283.748.160 đồng), đã nộp vào ngân sách nhà nước 1.607.570.960 đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh, các dự án được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (không thuộc Kết luận 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ) tính đến ngày 31/7/2023 với tổng số tiền 1.981.290.958 đồng (Công ty TNHH Quốc Việt và Công ty cổ phần đầu tư Thái Bảo).

Đối với các trường hợp nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, Cục Thuế tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đề xuất thu hồi đất đối với các trường hợp không nộp tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Lâm Đồng yêu cầu rà soát tất cả các dự án đang thi công
Sau liên tiếp nhiều vụ sạt lở, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy, Huyện ủy chỉ đạo kiểm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư