Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 01 năm 2022, 00:31:45
LAS dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.128 tỷ đồng
Kỳ Thành - 19/04/2016 09:34
 
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) dự kiến phát hành trên 35 triệu cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
Dây chuyền Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (Ảnh minh họa: baolaichau.vn)
Dây chuyền Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (Ảnh minh họa: baolaichau.vn)

Ngày 29/4 tới đây, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016, nhằm trình Đại hội thông qua nhiều vấn đề quan trọng.

Theo chương trình làm việc của ĐHĐCĐ, LAS sẽ trình các cổ đông kế hoạch phát hành 35.024.400 cổ phiếu mới trong năm nay để tăng vốn điều lệ từ 778,32 tỷ đồng hiện nay lên 1.128,56 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu mới được trích từ quỹ đầu tư phát triển 272,41 tỷ đồng và trích từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 77,83 tỷ đồng.

Cổ phiếu mới được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, với tỷ lệ 100:45 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới).

Đồng thời, Đại hội cũng sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Khúc Ngọc Giảng và miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Trần Văn Chuyên.

Hai ứng viên thay thế vị trí thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 lần lượt là ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Ban Thư ký HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và ông Nguyễn Chí Thức, Phó phòng Tài chính - Kế toán CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, ông Nguyễn Chí Thức dự kiến được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Cả hai ứng viên này đều do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đề cử.

LAS cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với doanh thu 4.651 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 392,5 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 3.935 đồng. Với kết quả này, LAS dự kiến chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), cao hơn kế hoạch trước đó là 20%.

Năm 2016, LAS đặt mục tiêu doanh thu 4.761 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 436 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 15%.

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2015

Kế hoạch 2016

1

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

4.651

4.761

2

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

392

436

3

Chia cổ tức (%)

       30%

15%

FECON dự kiến đổi tên công ty
“Tên Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON hiện tại không bao phủ được toàn bộ lĩnh vực mà Công ty đang hướng tới” là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư