Lình xình chuyển đổi mô hình quản lý chợ Còng (Thanh Hóa): Tạm dừng lựa chọn Nhà đầu tư
Đó là một trong những nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa với Chủ tịch UBND tỉnh này trong việc lựa chọn nhà thầu thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Còng (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Họp liên ngành xem xét khiếu nại của nhà đầu tư

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức đánh giá lại hồ sơ dự thầu (HSDT) của các nhà đầu tư (NĐT) dự thầu và báo cáo kết quả đánh giá với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cẩu thả tắc trách dẫn đến những sơ xuất trong HSMT gói thầu trên để thực hiện tốt hơn đối với các dự án khác.

Những kiến nghị trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đưa ra sau buổi họp liên ngành với các đơn vị là Sở Công thương và UBND huyện Tĩnh Gia trên cơ sở khiếu nại của NĐT là Liên danh Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An, Công ty TNHH Xây dựng Hải Âu, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ.

Liên danh này cho rằng, hồ sơ dự thầu của mình có nhiều điểm ưu việt, đáp ứng đầy đủ các nội dụng chào thầu nhưng chưa được bên mời thầu đánh giá đúng và đủ.

Kiện vì thấy mình “ưu việt” vẫn thua

Trước đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 6/6/2017, UBND huyện Tĩnh Gia đã có Thông báo 09/TB-BCĐC về việc mời thầu gói thầu “Lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Còng, thị trấn tĩnh Gia”.

Theo đó, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Tĩnh Gia (gọi tắt là Ban Chuyển đổi chợ - hay còn gọi là Bên mời thầu ) thông báo kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ Còng, nội dung chính bao gồm: tên chợ (chợ Còng), địa điểm thực hiện dự án (DA) là thị trấn Tĩnh Gia, diện tích xây dựng 12.679 m²; quy mô xây dựng đầu tư mới, đảm bảo tiêu chuẩn chợ hạng I theo quy định tại Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

.
.

Tổng giá mời thầu trong xây dựng, bồi thường, hỗ trợ cho các tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ, có tài sản, kiến trúc nổi bị ảnh hưởng là hơn 78 tỷ đồng. Đối tượng tham gia đấu thầu là các doanh nghiệp, HTX có đăng ký ngành nghề kinh doanh, quản lý hoạt động chợ. Tiêu chí xét thầu được tính theo thang điểm 100, (trong đó: năng lực tài chính 30 điểm; năng lực quản lý 15 điểm; sự phù hợp giữa phương án đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của doanh nghiệp 40 điểm và khả năng đáp ứng các yêu cầu khác của Ban quản lý chợ 15 điểm).

Trong quá trình thông báo mời thầu, có 7 hồ sơ tham gia, nhưng tại thời điểm đóng thầu chỉ có hai hồ sơ hợp lệ và tham gia nộp tiền bảo lãnh dự thầu vào tài khoản của Ban chuyển đổi chợ là Công ty Thương mại và xây dựng Đông Bắc (NĐT Đông Bắc) và bên Liên danh Hợp tác xã Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An, Công ty TNHH xây dựng Hải Âu, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Sơn Vũ (NĐT Liên danh). Kết quả lựa chọn NĐT được Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt tại Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 trên cơ sở kết quả thẩm định của tổ thẩm định kết quả đánh giá HSDT, NĐT được đề xuất lựa chọn là NĐT Đông Bắc.

Ngay sau đó, phía NĐT Liên danh đã có những phản ứng gay gắt và 4 lần gửi đơn kiến nghị tới UBND huyện Tĩnh Gia trong các ngày 28/8, 31/8, 19/9 và ngày 21/9/2017 với nội dung cho rằng quá trình mở thầu, đặc biệt là quá trình chấm thầu gói thầu trên chưa đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch, có dấu hiệu thông thầu. Liên danh đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để làm rõ. NĐT Liên danh cũng cho rằng HSDT của mình có nhiều điểm ưu việt, đáp ứng đầy đủ các nội dung chào thầu nhưng chưa được bên mời thầu đánh giá đúng và đủ, khách quan trung thực;...

Trên cơ sở những kiến nghị này, UBND huyện Tĩnh Gia đã có những văn bản trả lời cụ thể từng chi tiết từng kiến nghị của NĐT Liên danh, nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình của nhà thầu này.

NĐT Liên danh được châm chước một số điểm?

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 25/9/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Công thương, Sở Tư pháp và UBND huyện Tĩnh Gia đã tổ chức hội nghị liên ngành để xem xét toàn bộ nội dung kiến nghị của phía NĐT Liên danh trên cơ sở rà soát lại toàn bộ HSDT của hai nhà thầu NĐT Liên danh và NĐT Đông Bắc

Đáng chú ý, việc xem xét các nội dung đánh giá HSDT của bên mời thầu, trong 8 vấn đề phía NĐT Liên danh kiến nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã chỉ ra có tới 4 vấn đề mà bên mời thầu đã cho điểm phía NĐT Liên danh vượt tiêu chuẩn và còn “châm chước”, ưu ái cho NĐT;...

Đặc biệt, tại tiêu chí về phương án thiết kế chợ, phía NĐT Liên danh đề xuất toàn bộ nhà chợ chính thiết kế 3 tầng, với chiều cao tầng là (3,6-3,9)m và không có một số hạng mục theo phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt là không phù hợp với Điểm 7.9.6, Tiêu chuẩn thiết kế chợ TCVN 9211:2012 (chiều cao từ sàn đến sàn lớn hơn hoặc bằng 4,5m). Việc Liên danh đề xuất như trên là không đúng theo tiêu chuẩn, không tạo được độ thông thoáng, tiếng ồn và hệ thống chiếu sáng tự nhiên của chợ theo quy định.

Đồng thời, NĐTLiên danh không đưa ra kích thước xác định bề rộng đường giao thông trong chợ để xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn, định mức. Tại mục này, BMT đã chấp nhận phương án thiết kế của NĐT Liên danh và đánh giá đạt 02/04 điểm cho nội dung này là chưa chính xác và còn châm chước. Thực tế phương án này được xác định là không đáp ứng yêu cầu của HSMT và NĐT Liên danh không được điểm cho tiêu chí này (0 điểm).

Hay như kế hoạch thu các loại phí, HSDT của NĐT Liên danh cam kết miễn thu phí trong vòng 02 năm và năm tiếp theo giảm 10%. Tuy nhiên, phần tính toán doanh thu, Liên danh tính toán thu phí 100% từ năm 2019 và tăng 15% các năm 2020, 2021, tức là thu phí từ năm đầu tiên khi hoàn thành xây dựng chợ và đưa vào sử dụng và tăng giá trong 2 năm tiếp theo. Như vậy, HSDT của NĐT Liên danh không thống nhất. Do đó, việc bên mời thầu đánh giá NĐT Liên danh đạt 05/05 điểm cho nội dung này là chưa chính xác…

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cũng xem xét lại toàn bộ các tiêu chí trên đối với NĐT Đông Bắc và xét thấy việc dự thầu của NĐT này hoàn toàn phù hợp với HSMT và phù hợp với phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Còng, thị trấn Tĩnh Gia. Thậm trí, tại một số thang điểm xem xét đánh giá, bên mời thầu còn cho thấp hơn so với những kiến nghị của Sở.

Từ những căn cứ trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa đã đưa ra kết luận rằng việc tổ chức lựa chọn NĐT thực hiện dự án xây dựng, kinh doanh chợ Còng mặc dù trong HSMT còn lỗi chính tả, chưa đánh số trang thể hiện sự cẩu thả của đơn vị tư vấn và bên mời thầu, nhưng các sai sót này không ảnh hưởng đến nội dung chính của HSMT, vẫn đảm bảo tính logic, liên mạch, đầy đủ của HSMT. Quy trình tổ chức đã thực hiện đúng và đảm bảo tính công khai, minh bạch,…

Những kiến nghị của NĐT Liên danh là không chính xác, không đúng thực tế, không đúng với nội dung HSMT đã phê duyệt (trừ nội dung đánh giá tiêu chí cam kết bố trí việc làm lâu dài cho lao động trên địa bàn huyện Tĩnh Gia ngoài các lao động quản lý chợ hiện tại của NĐT; nội dung đánh giá tiêu chí thực hiện văn minh thương mại của NĐT Đông Bắc và quy trình mở thầu). Trong thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy bên mời thầu đã có sự châm chước nhất định trong đánh giá HSDT cho NĐT Liên danh nên việc NĐT phản ánh bên mời thầu gây khó dễ cho NĐT là không có cơ sở.

Sĩ Chức

Bình luận của bạn về bài viết...