Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2022, 22:58:53
Lộc Trời không hoàn thành mục tiêu 2019, quý IV lợi nhuận sụt giảm mạnh hơn 42%
Linh San - 01/02/2020 08:46
 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG), quý cuối năm doanh thu và lợi nhuận gộp đều sụt giảm mạnh, tương ứng 24% và 42%.
.
Luỹ kế cả năm 2019, Lộc Trời chỉ đạt 64% kế hoạch lợi nhuận của năm. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với doanh thu thuần hơn 1.991 tỷ đồng, giảm khoảng 24% so với quý IV/2018. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 42% còn 381,4 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, quý IV/2019 ghi nhận doanh thu tài chính giảm chỉ đạt vỏn vẹn hơn 2,2 tỷ đồng. Chi phí lãi vay cũng giảm 43% cùng kỳ còn hơn 27,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng chiếm tỉ trọng cao nhất với hơn 178,6 tỷ đồng, nhưng cũng đã giảm 27% so với cùng kỳ 2018.

Luỹ kế cả năm của Lộc Trời, ghi nhận doanh thu thuần gần 8.310 tỷ đồng, giảm hơn 8% năm 2018. Lợi nhuận gộp giảm 13%  còn hơn 1.701 tỷ đồng, đạt tỷ lệ biên lợi nhuận gộp gần 20,5% (năm 2018 là 21,6%). Lợi nhuận sau thuế hơn 334,5 tỷ đồng, giảm hơn 19%.

Như vậy so sánh với mục tiêu cả năm 2019 mà tập đoàn đưa ra tại tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với dự kiến doanh thu thuần năm 2019 đạt 8.678 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 521 tỷ đồng, thì năm nay Lộc Trời hoàn thành lần lượt khoảng 96% và 64% kế hoạch đề ra.

Về tổng tài sản Lộc Trời  tính đến hết năm 2019 đạt hơn 6.526 tỷ đồng, giảm hơn 15% đầu năm. Chủ yếu từ giảm tài sản ngắn hạn còn gần 4.917 tỷ đồng, giảm hơn 18%. Hai khoản mục chiếm tỉ lệ cao nhất trong cơ cấu tài sản là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đều giảm khoảng 19%.

Còn về các khoản vay, theo báo cáo tài chính khoản vay ngắn hạn của Lộc trời đã giảm 35% còn gần 1.970 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vay dài hạn không còn ghi nhận trong khi đầu năm là 150 tỷ đồng.

Kết phiên ngày 30/1, cổ phiếu LTG đạt 19.900 đồng/cp, giá trị vốn hóa khoảng 1.600 tỷ đồng. So với đầu năm 2019, LTG giảm khoảng 22%. Năm 2019, LTG dự kiến chuyền nhà sang sàn HOSE nhưng chưa thực hiện và dự kiến hoàn tất vào năm nay.

Vì sao Lộc trời hoãn chuyển sàn?
Lộc trời đang tiến hành các bước chuẩn bị niêm yết cổ phiếu tại sàn HOSE nhằm gia tăng giá trị của công ty. Song thời điểm cụ thể bị ảnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư