Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Vinasun thấp nhất trong 7 năm qua
Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã: VNS) năm 2018 giảm hơn phân nửa so với năm trước, còn 89 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 7 năm trở lại đây của doanh nghiệp dẫn đầu thị phần vận tải hành khách bằng taxi tại TP. HCM.

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, Vinasun tiếp tục dự báo môi trường kinh doanh năm nay sẽ có nhiều tác động lớn do luật và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung.

Bên cạnh đó, cạnh tranh không lành mạnh vẫn khốc liệt với những yếu tố bất hợp lý về cơ chế quản lý.

Do đó, Vinasun đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạ 2.230 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Công ty trình phương án trích lợi nhuận sau thuế 1% cho quỹ đầu tư phát triển, 10% phúc lợi cho người lao động và 1,5% thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát.

Nếu hoàn thành kế hoạch này và chấm dứt chuỗi tăng trưởng âm 4 năm liên tiếp, ban điều hành công ty sẽ nhận thêm 5% phần lợi nhuận vượt.

Năm 2018, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.070 tỷ đồng.

Chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm hơn phân nửa so với năm trước, còn 89 tỷ đồng.

Dù vậy, ban lãnh đạo công ty cho rằng “kết quả này rất đáng trân trọng” bởi công ty đã giữ vững thị phần trong bối cảnh tình hình kinh doanh khó khăn đến đỉnh điểm.

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản Vinasun đạt hơn 2.720 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm còn xấp xỉ 1.060 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Vinasun giai đoạn 2012-2018 (ĐVT: Tỷ đồng)

STT

Năm

Doanh thu

LNST

1

2012

2.713

151

2

2013

3.158

224

3

2014

3.770

314

4

2015

4.252

329

5

2016

4.519

312

6

2017

2.937

191

7

2018

2.073

89

Thị Hồng

Bình luận của bạn về bài viết...