Lợi nhuận trước thuế của FPT tăng 23% nhờ khối công nghệ tăng trưởng vượt bậc
Mức tăng trưởng 44,4% của khối công nghệ đã giúp FPT có lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 960 tỷ đồng chỉ trong quý I/2019, tăng trưởng 23%.

.
.

FPT vừa chính thức công bố, kết thúc quý I/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 5.666 tỷ đồng và 960 tỷ đồng, tương đương 100% và 110% kế hoạch lũy kế, tăng 19,3% và 23,0% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 794 tỷ đồng và 626 tỷ đồng, tăng 21,6% và 23,0% so quý I năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.021 đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2018, đạt 16,9%.

Nếu tính theo khối, thì trong quý I/2019, khối công nghệ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đóng góp lớn không chỉ cho doanh thu mà cả lợi nhuận của toàn Tập đoàn.

Cụ thể, kết thúc quý I/2019, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 2.984 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, tương ứng tăng 21,7% và 44,4% so với cùng kỳ, đạt tương đương 97% và 109% kế hoạch lũy kế.

Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 2.303 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 39,6%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng tốt, từ mức 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79,1% so với cùng kỳ (thị trường Mỹ).

Trong khi đó, khối viễn thông đạt 2.377 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,3%, đạt 101% kế hoạch lũy kế, LNTT đạt 368 tỷ đồng, tăng 8,4%, tương đương 105% kế hoạch lũy kế. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ viễn thông là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 95% doanh thu của toàn khối. Doanh thu và LNTT của mảng này lần lượt đạt 2.263 tỷ đồng và 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,0% và 9,7% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc quý I/2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 2.459 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,6% và 362 tỷ đồng LNTT, tăng 35,6% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 38% và 43% (3 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 34% và 38%).

Nhã Nam

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...