Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 22:27:47
Mang tiền đầu tư chứng khoán, Vĩnh Hoàn tạm lỗ 41,2% do cầm cổ phiếu NLG, DXS, KBC
Duy Bắc - 21/10/2022 08:36
 
CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC - sàn HoSE) tăng trích lập dự phòng giảm giá thành phẩm thêm 284,3 tỷ đồng lên 371,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận quý III tăng chậm hơn 6 tháng đầu năm 2022

Trong quý III/2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 3.261,44 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 459,82 tỷ đồng, tăng 79,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,3% lên 19,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 52,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 215,95 tỷ đồng lên 624,65 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 224,8%, tương ứng tăng thêm 112,97 tỷ đồng lên 163,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 139,4%, tương ứng tăng thêm 62,25 tỷ đồng lên 106,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 29,4%, tương ứng tăng thêm 32,93 tỷ đồng lên 145,05 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 10.755,33 tỷ đồng, tăng 69,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.815,02 tỷ đồng, tăng 179,7% so với cùng kỳ năm trước.

Do tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý III thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng đầu năm. Như vậy, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý III đang bắt đầu thấp hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 113,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mang 190,95 tỷ đồng đầu tư vào thị trường chứng khoán và trích lập 78,65 tỷ đồng

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 36,3% so với đầu năm lên 11.907,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.943,1 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.805,8 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.453,4 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.237,1 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 38% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 811 tỷ đồng lên 2.943,1 tỷ đồng; tồn kho tăng 56,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.012,7 tỷ đồng lên 2.805,8 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã tăng tồn kho và tăng các khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là tăng phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Trong danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn, Công ty có thuyết minh đang đầu tư 190,95 tỷ đồng vào chứng khoán, đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán là 78,65 tỷ đồng, tương ứng mức tạm lỗ trong danh mục là 41,2%.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của Vĩnh Hoàn (Nguồn: BCTC).
Danh mục đầu tư cổ phiếu của Vĩnh Hoàn (Nguồn: BCTC).

Trong danh mục đầu tư chứng khoán, Vĩnh Hoàn đang ghi nhận tổng giá trị đầu tư gốc là 71,07 tỷ đồng vào cổ phiếu NLG, đã trích lập dự phòng 31,09 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trích lập là 43,7% tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu NLG; Công ty đang đầu tư 52,89 tỷ đồng vào cổ phiếu DXS, đã trích lập dự phòng 24,6 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ trích lập của cổ phiếu DXS là 46,5%; Công ty đang đầu tư 27,01 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC, đã trích lập 6,38 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trích lập 23,6%; và Công ty đang ghi nhận đầu tư 39,98 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, đã trích lập dự phòng 16,61 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trích lập là 41,5%.

Như vậy, trong danh mục đầu tư cổ phiếu trên sàn, Vĩnh Hoàn đang có tỷ suất lỗ nhiều nhất khi đầu tư vào cổ phiếu DXS.

Vĩnh Hoàn đẩy mạnh trích lập dự phòng thành phẩm trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC)
Vĩnh Hoàn đẩy mạnh trích lập dự phòng thành phẩm trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC)

Thêm nữa, một điểm đáng lưu ý khác là giá trị tồn kho trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, đầu năm Công ty ghi nhận giá trị thành phẩm 699,7 tỷ đồng, trích lập dự phòng 87 tỷ đồng nhưng tới 30/9/2022, giá trị thành phẩm tăng thêm 563,8 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.263,5 tỷ đồng, Công ty đã trích lập giảm giá thành phẩm là 371,3 tỷ đồng, tăng trích lập thêm 284,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Như vậy, Vĩnh Hoàn bất ngờ đẩy mạnh trích lập dự phòng thành phẩm. Trong các trường hợp tương tự, việc trích lập dự phòng giảm giá thành phẩm chỉ diễn ra khi giá thị trường của thành phẩm giảm giá so với thời điểm hoàn thành xong thành phẩm và thực hiện lưu kho.

Ở một diễn biến khác, SSI Research vừa ra báo cáo khi dự báo tăng trưởng xuất khẩu thủy sản dự kiến sẽ chậm lại trong quý III/2022, do mức tồn kho cao và áp lực lạm phát tại các thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là Mỹ. Với nhu cầu suy yếu và nguồn cung nguyên liệu được dự báo sẽ không thiếu hụt, SSI Research dự báo giá bán bình quân sẽ giảm khoảng 15% đến 20% so với cùng kỳ vào năm 2023.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 41,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 779,9 tỷ đồng lên 2.671,3 tỷ đồng và chiếm 22,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu VHC đóng cửa giá tham chiếu 75.000 đồng/cổ phiếu.

Vĩnh Hoàn góp thêm 50 tỷ đồng vào doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản nội địa
CTCP Vĩnh Hoàn (mã VHC - sàn HoSE) thông qua kế hoạch góp thêm vốn tại Công ty con.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư