Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Mộc Châu Milk: Lợi nhuận quý III/2022 tăng chậm hơn 6 tháng đầu năm
Duy Bắc - 24/10/2022 07:38
 
CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk, mã chứng khoán MCM - UPCoM) ghi nhận doanh thu tăng 4,6% và lợi nhuận tăng 3,6% trong quý III/2022.

Lợi nhuận quý III tăng 3,6% lên 107,13 tỷ đồng

Trong quý III/2022, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu đạt 831,99 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 107,13 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 30,4% lên 33,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 14,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 34 tỷ đồng lên 275,75 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 19,1%, tương ứng tăng thêm 29,29 tỷ đồng lên 182,87 tỷ đồng; lợi nhuận khác tiếp tục ghi nhận lỗ 2,35 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,22 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu đạt 2.346 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 299,67 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Thêm nữa, lợi nhuận quý III tăng 3,6%, lợi nhuận 9 tháng tăng 16,9%. Như vậy, lợi nhuận quý III tăng trưởng chậm hơn lợi nhuận 6 tháng đầu năm.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,7% và 7,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty hoàn thành 87,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Mộc Châu Milk tăng 3% so với đầu năm lên 2.560,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.644,3 tỷ đồng, chiếm 64,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 319,4 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 264,4 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 242,4 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 6% so với đầu năm, tương ứng giảm 104,8 tỷ đồng về 1.644,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,1% so với đầu năm, tương ứng tăng 46,7 tỷ đồng lên 319,4 tỷ đồng; tồn kho tăng 37,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 71,6 tỷ đồng lên 264,4 tỷ đồng.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, Mộc Châu Milk đã tăng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn so với đầu năm.

Cơ cấu tồn kho tính tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu tồn kho tính tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Được biết, tồn kho tăng chủ yếu do Công ty tăng nguyên vật liệu từ 143,5 tỷ đồng lên 196,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 53,2 tỷ đồng; thành phẩm tăng từ 29,4 tỷ đồng lên 46,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 16,7 tỷ đồng…

Cơ cấu cổ đông tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu cổ đông tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, cơ cấu cổ đông của Công ty có thay đổi trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (mã VLC) đã tăng sở hữu từ 32,52% lên 59,3% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Sữa Việt Nam vẫn giữ tỷ lệ sở hữu 8,85% vốn điều lệ; và còn lại các cổ đông khác sở hữu 31,85% vốn điều lệ.

Được biết, ngày 27/1/2022, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập với CTCP GTNfoods (GTN).

Theo đó, VLC sẽ phát hành thêm 156,25 triệu cổ phiếu cho cổ đông của GTNfoods để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu GTN đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi 1,6:1.

Chính vì vậy, tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam đã tăng lên và của GTNfoods giảm xuống tại Mộc Châu Milk.

Chậm giải ngân đầu tư mở rộng

Được biết, ngày 18/2/2021, Mộc Châu Milk đã phát hành 43,2 triệu cổ phiếu để huy động 1.249,3 tỷ đồng. Số tiền huy động dùng để tài trợ cho các dự án phát triển tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu; mở rộng quy mô Trung tâm giống bò sữa Mộc Châu; đầu tư máy rót A3 Speed hộp 180 ml và đầu tư nhà máy sản xuất mới.

Tính tới ngày 18/8/2022, Công ty đã sử dụng 171,2 tỷ đồng huy động, còn lại 1.078,05 tỷ đồng chưa sử dụng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Mộc Châu Milk chia sẻ khi tăng vốn năm 2021, Công ty đã trình cổ đông mục đích huy động để đầu tư từng dự án. Dự án của Mộc Châu Milk bị chậm tiến độ do vướng vào quy hoạch của địa phương về đất đai do đó cần trình qua các cấp và tới Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các yếu tố khách quan này dẫn đến chậm giải ngân dự án so với kế hoạch ban đầu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu MCM giảm 900 đồng về 36.400 đồng/cổ phiếu.

Rót tiền gom cổ phiếu Mộc Châu Milk, lợi nhuận quý I của GTNFoods giảm gần 90%
Công ty cổ phần GTNFoods (mã GTN, sàn HoSE) cho biết lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư