Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Mức thuế tự vệ với sản phẩm tôn màu nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 19%
Thế Hoàng - 13/07/2017 20:20
 
Tổng cục Hải quan lưu ý, các doanh nghiệp nhập khẩu muốn áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải nộp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.
việc áp thuế tự vệ được áp dụng bằng hạn ngạch thuế quan đối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác
Việc áp thuế tự vệ được áp dụng bằng hạn ngạch thuế quan đối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Nếu vượt qua lượng hạn ngạch cho phép, mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch sẽ được duy trì ở mức 19%

Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh/thành phố thực hiện Quyết định 1931/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu (vụ việc SG05)

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

Cụ thể, Bộ Công thương áp dụng biện pháp tự vệ chính thức bằng hạn ngạch thuế quan đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam trong vòng 3 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trong năm đầu tiên (từ 15/6/2017 đến 14/6/2018), tổng hạn ngạch tôn màu không chịu thuế tự vệ là 380,68 nghìn tấn. Sang năm thứ 2, lượng tôn màu không chịu thuế tự vệ sẽ là 418,75 nghìn tấn và tăng lên 460,62 nghìn tấn trong năm thứ 3. Mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch được áp dụng là 19%.

Đây là mức thuế áp dụng cho số lượng hàng nhập khẩu ngoài hạn ngạch (Bộ Công thương có số liệu cụ thể về lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ phân bổ theo các quốc gia/vùng lãnh thổ).

Để thuận tiện cho các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm tôn màu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4458/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định 1931/QĐ-BCT của Bộ Công thương.

Theo công văn số 4458/TCHQ-GSQL nêu trên, doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm tôn màu cần lưu ý một số vấn đề sau:

Các doanh nghiệp nhập khẩu muốn áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải nộp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với tôn màu nhập khẩu có Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp: Doanh nghiệp làm công văn gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan), công văn gồm các thông tin: tên, địa chỉ người xuất khẩu, người nhập khẩu, tên hàng hóa, mã số HS, lượng hàng (tấn), trị giá (USD), xuất xứ, thời gian dự kiến làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời gửi kèm: bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

Trong thời hạn 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được công văn đề nghị, Cục Giám sát quản lý về Hải quan thực hiện đối chiếu với thông tin do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp định kỳ. Nếu thông tin phù hợp thì ban hành công văn xác nhận (có đóng dấu giáp lai của Cục Giám sát quản lý về Hải quan lên công văn và bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do doanh nghiệp cung cấp) gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.

Trường hợp thông tin không phù hợp thì có văn bản yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với cơ quan cấp để xác nhận lại.

Liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu, Quyết định 1931 áp dụng biện pháp tự vệ bằng hạn ngạch đối với một số dòng hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó quy định mức thuế tự vệ trong hạn ngạch là 0%, mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch là 19% và quy định về miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao.

Trường hợp trong hạn ngạch, ngoài hạn ngạch và trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ thì việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo  Biểu MFN hoặc theo Biểu FTA thực hiện theo quy định tại điểm c.2, khoản 1, Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Việt Nam có nên làm thép khi áp thuế tự vệ, thép Trung Quốc vẫn rẻ hơn?
Dù bị áp thuế tự vệ, giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn thấp hơn thép Việt Nam khoảng 10%.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư