Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 07 năm 2022, 10:59:08
Năm 2021, Mai Linh mất cân đối dòng tiền và lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ
Duy Bắc - 24/05/2022 16:35
 
Trong năm 2021, Mai Linh tiếp tục ghi nhận lỗ 245,42 tỷ đồng dẫn tới lỗ luỹ kế vượt vốn điều lệ.

Ngày 23/5, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Mai Linh ghi nhận doanh thu giảm 32,4% so với cùng kỳ về 1.064,05 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 245,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 173,4 tỷ đồng. Trong đó biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 18,8% về chỉ còn 8,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 69,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 205,67 tỷ đồng về 89,69 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 19,2%, tương ứng giảm 7,75 tỷ đồng về 32,62 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 18,6%, tương ứng giảm 26,07 tỷ đồng về 114,29 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 18,8%, tương ứng giảm 86,32 tỷ đồng về 372,83 tỷ đồng,  lợi nhuận khác tăng 17%, tương ứng tăng thêm 14,99 tỷ đồng lên 103,13 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), năm 2021, Mai Linh ghi nhận lỗ 398,43 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 304,15 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 93,28 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2021, công ty chỉ bớt lỗ do ghi nhận doanh thu tài chính và lợi nhuận khác. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục lao dốc.

Với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong năm 2021, công ty nâng mức lỗ luỹ kế từ 1.209,76 tỷ đồng lên 1.419,1 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ 172,4 tỷ đồng (tính tới 31/12/2021, vốn điều lệ của Mai Linh là 1.246,7 tỷ đồng).

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Mai Linh giảm 6,3% so với đầu năm về 4.199,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.544,8 tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.317,6 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 674,98 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối năm 2021, tổng nợ ngắn hạn là 2.835,5 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 1.665,8 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn 1.169,7 tỷ đồng.

Công ty đang sử dụng 1.169,7 tỷ đồng nợ ngắn hạn (kỳ hạn ngắn dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (kỳ hạn lớn hơn 1 năm), đang có sự mất cân đối dòng tiền khi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ tài sản dài hạn.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn nếu vào trường hợp nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn, các công ty kiểm toán thường nhấn mạnh là nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Thêm nữa, tính tới cuối năm 2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Mai Linh giảm 25,4 tỷ đồng về 1.480,76 tỷ đồng và chiếm 35,3% tổng nguồn vốn.

Mặc dù vậy, Mai Linh không công bố chi tiết các khoản mục trên báo cáo tài chính và nhận xét của kiểm toán viên cho Báo cáo tài chính năm 2021.

Được biết, trong năm 2022, Mai Linh đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.673 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng.

Taxi Mai Linh lỗ nặng trong năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (mã: MLG) năm 2020 ghi nhận khoản lỗ gần 185 tỷ đồng, gấp gần 30 lần so với mức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư