Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 14:33:24
Nam A Bank chào sàn UpCom giá tham chiếu 13.500 đồng/cổ phiếu
Vân Linh - 06/10/2020 07:55
 
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày giao dịch đầu tiên của hơn 389 triệu cổ phiếu NAB của Nam A Bank trên sàn UPCoM từ ngày 9/10, với giá tham chiếu 13.500 đồng/cp.

Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch hơn 3.890 tỷ đồng, tưc bằng mức vốn điều lệ của Ngân hàng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong tổng số hơn 389 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, có hơn 49,3 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong đó, đa phần là số cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS), Tổng Giám đốc của Nam A Bank (NAB).

Số cổ phần này không được chuyển nhượng trong thời gian người đại diện đang đảm nhiệm chức vụ tại Ngân hàng. Bên cạnh đó, 1.014 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do đây là cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Việc đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Nam A Bank nhằm tuân thủ quy định của Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” được Thủ tướng phê duyệt cuối tháng 2/2019.Theo Đề án, nhằm đa dạng cơ sở hàng hóa trên thị trường, thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020 diễn ra vào cuối tháng 6/2020, HĐQT Nam A Bank đã trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM (HoSe). Tuy nhiên, trước mắt Nam A Bank đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UpCom. 

Nam A Bank chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. So với năm 1992, vốn điều lệ hiện nay của Ngân hàng đã gấp hơn 91 lần.

Ngày 1/9/2020 vừa qua, Nam A Bank thông báo thay đổi vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên mức hơn 4.564 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 67,4 triệu cổ phiếu thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đồng thời, Ngân hàng này cũng đang hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2020, Nam A Bank thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 7.000 tỷ đồng trong năm 2020. Việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, trong năm 2020, HĐQT Nam A Bank có chủ trương tăng vốn điều lệ từ mức 5.000 tỷ đồng (sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 2 năm 2019) lên 7.000 tỷ đồng thông qua chia cổ tức 14,65%. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 57 triệu cổ phần (tương đương 570 tỷ đồng).

Đồng thời, Nam A Bank tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với số lượng cổ phần phát hành là 143 triệu cổ phần (tương đương 1.430 tỷ đồng).

Về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán NAB là 30% vốn điều lệ. Hiện cổ đông lớn nhất của ngân hàng là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương với tỷ lệ sở hữu gần 11% và chưa có cổ đông lớn nước ngoài.

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận của Nam A Bank đạt hơn 200 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước do tăng cường trích lập dự phòng rủi ro (hơn 276 tỷ đồng) do tác động của Covid-19. Tăng trưởng tín dụng đạt 14%, nợ xấu dưới 3%.

Năm 2020, NamABank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, tính từ đầu năm 2020 đến nay, NAB là ngân hàng thứ 3 được giao dịch trên thị trường UPCoM sau Ngân hàng Bản Việt (09/07) và Saigonbank (22/07).

Nam A Bank tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng, niêm yết sàn HOSE
Kế hoạch năm 2020 của Nam A Bank là tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng; chia cổ tức 14,65%; niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) và đạt lợi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư