Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Ngân hàng phải đảm bảo giữ bí mật thông tin khách hàng
Như Loan - 18/12/2017 19:27
 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, dự thảo Nghị định này thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 70 nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng: Tạo cơ sở pháp lý để việc giữ bí mật và việc cung cấp thông tin được thực hiện thống nhất, đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền riêng tư cá nhân, thông tin khách hàng được pháp luật bảo vệ, phù hợp với Hiến pháp, Bộ Luật dân sự.

Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNNg) trong việc cung cấp thông tin khách hàng: Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin; đồng thời quy định có tính nguyên tắc chung về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng cho các đối tượng khác ngoài các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg trong việc cung cấp thông tin khách hàng và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg.

Dự thảo Nghị định nêu rõ: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng, đảm bảo các thông tin khách hàng được giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin về mật khẩu truy cập của khách hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân không phải là khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp, không được để bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng mà mình có được vào bất kỳ mục đích nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của khách hàng.

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích sau đây: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nhà nước;  điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thuế và kiểm tra, điều tra, xác minh hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh; phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Cơ quan nhà nước, cá nhân có liên quan của cơ quan nhà nước chỉ được sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích quy định nêu trên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm quyết định cụ thể cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công an được quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng cho mục đích quy định.

Mời công an điều tra lộ thông tin khách đi máy bay
Đại diện các hãng hàng không cho biết, không một đơn vị nào muốn để lộ thông tin của khách hàng ra ngoài.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư