Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Nghệ An: Thành lập đoàn Thanh tra liên ngành kiểm soát thủ tục hành chính
Việt Hương - 14/03/2019 16:24
 
UBND tỉnh Nghệ An vừa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn với 13 thành viên. Quyết định do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ký.

Quyết định vừa được ban hành (QĐ số 710/QĐ-UBND,  ngày 11/3/2019) của UBND tỉnh về việc Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm 1 Trưởng đoàn, 1 Phó Trưởng đoàn và 11 thành viên.

Theo đó, ông Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được chỉ định làm Trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

Các thành viên còn lại của Đoàn kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát thủ tục hành chính là đại diện của các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quyết định cũng nêu rõ, căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị được kiểm tra và tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định thành phần cụ thể và mời một số cơ quan thông tấn, báo chí tham gia hoạt động của Đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện và báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng kế hoạch trước đó (kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 25/1/2019) của UBND tỉnh Nghệ An về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An tổng rà soát dự án chậm tiến độ
UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu 11 huyện và thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất kiểm tra các dự án chậm triển khai trên địa bàn.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư