Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Người nhà Chủ tịch Đỗ Duy Thái tiếp tục đăng ký bán thêm 2 triệu cổ phiếu POM
Duy Bắc - 27/12/2023 09:51
 
Kinh doanh thua lỗ và giá cổ phiếu bắt đầu giảm từ tháng 7/2023, bên liên quan Chủ tịch CTCP Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu đang sở hữu.

Bà Đỗ Thị Kim Cúc, em ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 5.118.264 cổ phiếu (1,83% vốn điều lệ), về 3.118.264 cổ phiếu (1,11% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/12/2023 đến ngày 25/1/2024.

Trước đó, ngày 7/8, bà Đỗ Thị Kim Cúc đã bán ra 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,9%, xuống 1,83% vốn điều lệ.

Không chỉ bà Đỗ Thị Kim Cúc, hàng loạt người thân khác của Chủ tịch Đỗ Duy Thái cũng liên tục bán ra và đăng ký bán cổ phiếu POM.

Công ty TNHH & SX Thép Việt, tổ chức liên quan ông Đỗ Duy Thái đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 52,32% vốn điều lệ, về 51,97% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 26/12/2023 đến ngày 24/1/2024.

Thêm nữa, từ ngày 21/12/2023 đến ngày 4/1/2024, bà Đỗ Thị Nguyệt tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 1.205.400 cổ phiếu POM để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 17/8, một người em gái nữa của ông Thái là bà Đỗ Thị Kim Ngọc cũng vừa bán ra 2,3 triệu cổ phiếu POM để giảm sở hữu từ 3,64%, về còn 2,82% vốn điều lệ; từ ngày 15/11 đến 11/12, bà Do Nhung (quốc tịch Mỹ), em gái ông Đỗ Duy Thái vừa bán ra toàn bộ 6.571.727 cổ phiếu POM, giảm sở hữu từ 2,35%, về còn 0% vốn điều lệ; từ ngày 22/11 đến ngày 15/12, bà Đỗ Thị Nguyệt, chị ông Đỗ Duy Thái bán ra 3.383.703 cổ phiếu trong tổng đăng ký bán 3,5 triệu cổ phiếu, tương ứng bán được 96,7% so với tổng đăng ký để giảm sở hữu từ 4.588.103 cổ phiếu (1,64% vốn điều lệ), về 1.205.400 cổ phiếu (0,43% vốn điều lệ); ngày 12/12, bà Đỗ Thị Kim Lang, em ông Đỗ Duy Thái vừa bán ra toàn bộ 353.788 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,13% về 0% vốn điều lệ.

Bối cảnh người thân Chủ tịch mang cổ phiếu ra bán, từ ngày 18/7 đến ngày 26/12, cổ phiếu POM giảm 38,5%, từ 8.450 đồng về 5.200 đồng/cổ phiếu.

Thép Pomina tiếp tục lỗ thêm 110,5 tỷ đồng trong quý III/2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 503,49 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 110,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 715,6 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, Thép Pomina tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 5,24 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 577,87 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 32,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,41 tỷ đồng, về 11,33 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 50,5%, tương ứng giảm 60,22 tỷ đồng, về 58,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 45,94 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 27,17 tỷ đồng, tức giảm 73,11 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 63,28 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,4 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 55,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng vẫn ghi nhận lỗ thêm 110,5 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời lỗ hoạt động khác.

Lý giải việc tiếp tục thua lỗ, Thép Pomina cho biết do nhà máy thép Pomina 3 vẫn còn ngưng hoạt động nhưng phải gánh chịu nhiều chi phí trong đó có chi phí lãi vay. Pomina 3 sẽ hoạt động trở lại dự kiến vào đầu quý IV ngay sau khi phát hành vốn riêng lẻ cho nhà đầu tư. Ngoài ra, tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm mạnh, điều này dẫn đến Công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí cố định và lãi vay cao gây lỗ lớn.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.947,96 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 646,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 707,55 tỷ đồng.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ thêm 646,98 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 thì tính tới 30/9/2023, Thép Pomina đang ghi nhận lỗ luỹ kế lên tới 868,5 tỷ đồng, bằng 31% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 2.796,8 tỷ đồng).

Được biết, trong năm 2023, Công ty Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm 2023, mức lỗ mà Thép Pomina ghi nhận đang vượt nhiều so với kế hoạch chỉ lỗ 150 tỷ đồng.

Chỉ còn 14,27 tỷ đồng tiền mặt và sử dụng 4.199,3 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 3,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 342,7 tỷ đồng, về 10.688,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.796,9 tỷ đồng, chiếm 54,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.794,8 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.490,5 tỷ đồng, chiếm 13,94% tổng tài sản ...

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý III, quỹ tiền mặt còn lại của Thép Pomina đã giảm 93,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 192,01 tỷ đồng, về 14,27 tỷ đồng và chiếm 0,1% tổng tài sản. Ngược lại, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 132,48 tỷ đồng, lên 6.351,08 tỷ đồng và chiếm tới 59,4% tổng nguồn vốn.

Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối quý III, Công ty sở hữu nợ ngắn hạn là 7.544,4 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 3.345,1 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn là 4.199,3 tỷ đồng.

Hiểu một cách đơn giản, Thép Pomina đang sử dụng 4.199,3 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản dài hạn (lớn hơn 1 năm), điều này gây rủi ro thanh khoản khi sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn.

Người nhà Chủ tịch Đỗ Duy Thái đồng loạt đăng ký bán ra cổ phiếu Thép Pomina
Cổ phiếu lao dốc giảm 45,7% từ đỉnh, người nhà Chủ tịch Công ty cổ phần Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) vẫn muốn bán ra cổ phiếu để giảm sở...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư