Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 22:35:28
Nhà đầu tư ngoại chỉ được nắm không quá 34% vốn điều lệ tại hãng hàng không Việt Nam
Anh Minh - 18/11/2019 08:10
 
Đây là một trong những quy định mới nhất liên quan đến các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.
Rất nhiều điều kiện kinh doanh hàng không dân dụng đã được cắt bỏ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường.
Rất nhiều điều kiện kinh doanh hàng không dân dụng đã được cắt bỏ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 89/2019/NĐ – CP ngày 15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ – CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Nghị định số 89 chỉ có 4 điều nhưng lại điều chỉnh khá nhiều quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh vận tải hàng không và kinh doanh cảng hàng không – hai lĩnh vực đang thu hút rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.

Đáng chú nhất là Nghị định số 89 quy định doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng 3 điều kiện: nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ; phải có ít nhất một cá nhân Việt Nam hoặc một pháp nhân Việt Nam giữ phần vốn điều lệ lớn nhất; trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn thì phần vốn nước ngoài chiếm không quá 49% vốn điều lệ của pháp nhân.

Trước đó, Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định, trần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không được ấn định là 30%.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ GTVT, việc hạn chế số vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 34% vốn điều lệ là để bảo đảm hài hòa giữa việc hút vốn đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư trong nước.

Với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận thị trường hàng không, Nghị định số 89 đã điều chỉnh lại mức tối thiểu thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không theo hướng không phân định giữa doanh nghiệp khai thác quốc tế và nội địa, mức vốn tối thiểu lựa chọn là mức vốn thấp (áp dụng khai thác nội địa. Cụ thể, mức vốn tối thiểu (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 300 tỷ đồng; khai thác từ 11 đến 30 tàu bay là 600 tỷ đồng và trên 30 tàu bay là 700 tỷ đồng.

Nghị định mới cũng bãi bỏ quy định về việc chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, tăng vốn của doanh nghiệp hàng không cho đối tác nước ngoài.

Trong lĩnh vực kinh doanh cảng hàng không, Nghị định số 89 bãi bỏ các điều kiện được Bộ trưởng Bộ GTVT chấp thuận chủ trương thành lập doanh nghiệp; được Bộ trưởng Bộ GTVT chấp thuận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp cảng cho nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời sửa đổi mức vốn tối thiểu kinh doanh cảng hàng không, sân bay theo hướng không phân định giữa cảng nội địa và cảng quốc tế và mức vốn tối thiểu được lựa chọn là mức thấp (100 tỷ đồng), tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài không quá  30% vốn điều lệ.

Nghị định số 89 quy định, tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam để thực hiện vận chuyển hành khách sẽ không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng tàu bay trực thăng không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

Với tàu bay vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, kinh doanh hàng không chung, tuổi tàu bay không vượt quá 15 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu theo hợp đồng mua, thuê mua và không quá 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê.

Nghị định số 89 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Trần pháp lý mới với vận chuyển hàng không
Dự thảo nghị định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng hiện chỉ còn một số vướng mắc nhỏ liên quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư