Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 07 năm 2022, 15:57:09
Nhà nước thoái 49% vốn tại Tổng công ty VEAM
Như Chính - 07/04/2016 07:44
 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệpViệt Nam (VEAM).

1
VEAM cổ phần hoá theo hình thức kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Theo đó, VEAM cổ phần hoá theo hình thức kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của VEAM là 13.288 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 1.328.800.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 677.688.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 5.669.100 cổ phần, chiếm 0,43% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 478.368.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài doanh nghiệp là 167.074.900 cổ phần, chiếm 12,57% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Bộ Công Thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VEAM sau khi cổ phần hóa.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 3.144 người. Số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 3.106 người. Số lao động nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 38 người.

Veam kiến nghị có chính sách hỗ trợ nông dân
Đó là những kiến nghị của lãnh đạo Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (Veam) với ông Mai Văn Ninh, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư