Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 04 năm 2021, 17:49:15
Nhà nước thoái toàn bộ vốn tại Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp
Thanh Huyền - 10/03/2016 22:04
 
Với vốn điều lệ của Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp là 1.419,9 tỷ đồng, cổ phần bán đấu giá công khai chiếm tới 99,18%.
Cổ phần bán cho người lao động chiếm 0,82%, cổ phần đấu giá công khai chiếm 99,18% vốn điều lệ của Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp (Ảnh minh họa: mie.com.vn)
Cổ phần bán cho người lao động chiếm 0,82%, cổ phần đấu giá công khai chiếm 99,18% vốn điều lệ của Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp (Ảnh minh họa: mie.com.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp.

Theo đó, Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp (MIE) cổ phần hóa theo hình thức bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của MIE là 1.419,9 tỷ đồng. Trong đó, cổ phần bán cho người lao động theo giá ưu đãi và mua thêm là 1.159.600 cổ phần, chiếm 0,82% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài là 140.831.900 cổ phần, chiếm 99,18% vốn điều lệ. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Công Thương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ khi không bán được cho các nhà đầu tư theo Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 707 người. Lao động chuyển sang công ty cổ phần 674 người. Tổng số lao động nghỉ việc là 33 người; trong đó, lao động dôi dư theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ là 26 người và lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng và đủ điều kiện nghỉ hưu 7 người.

Vietnam Airlines bác tin cổ phần hóa Vasco
Công ty cổ phần Hàng không Vasco sẽ được thành lập mới (không phải là cổ phần hóa) với vốn điều lệ tối thiểu 300 tỷ đồng, quy mô đội tàu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư