Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Nhà thầu bỏ giá quá thấp có được lựa chọn trúng thầu không?
Anh Ngọc - 15/03/2019 07:26
 
Theo quy định, trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt thì được phép thành lập tổ thẩm định liên ngành để yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí chào thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Lê Thanh Hải (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Nếu một nhà thầu bỏ giá quá thấp so với giá trần (thi công không có lãi hoặc chấp nhận lỗ) thì có được lựa chọn trúng thầu không?

Trường hợp thiết bị thi công trong bảng kê khai, những thiết bị thi công chính nhà thầu không có và chỉ có hợp đồng nguyên tắc đi thuê thiết bị thì có được đánh giá ngang bằng với nhà thầu có đầy đủ năng lực thiết bị khi đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 9, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt thì được phép thành lập tổ thẩm định liên ngành để yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí chào thầu, xem xét các bằng chứng liên quan theo hướng sau đây:

- Các yếu tố kinh tế liên quan đến biện pháp thi công, quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ;

- Giải pháp kinh tế được áp dụng hoặc các lợi thế đặc biệt của nhà thầu dẫn đến lợi thế về giá cả;

- Nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhân sự cung cấp cho gói thầu, trong đó phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trường hợp thỏa mãn được các điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c, Khoản này thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được chấp nhận trúng thầu.

Trường hợp để đề phòng rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá trúng thầu và phải được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Nhà thầu nhận được sự trợ cấp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ bị loại.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 18 Chương IV Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.

Theo đó, việc đánh giá về tài chính của nhà thầu và thiết bị thi công phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một phần của dự án
Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư