Nhà thầu được phép đặt cọc bằng tiền mặt?
Đối với trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu bằng hình thức đặt cọc thì nhà thầu tham dự thầu thực hiện đặt cọc bằng séc, không được yêu cầu nhà thầu đặt cọc bằng tiền mặt.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Hoàng Anh Tuyển đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, theo quy định, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng phát hành, tuy nhiên có một số nhà thầu đề nghị trả bằng tiền mặt. Vậy, chủ đầu tư có được phép thu tiền mặt không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Mục 19.1 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Căn cứ theo quy định nêu trên, đối với trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu bằng hình thức đặt cọc thì nhà thầu tham dự thầu thực hiện đặt cọc bằng séc, không được yêu cầu nhà thầu đặt cọc bằng tiền mặt.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...