Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 05 năm 2021, 22:00:20
Nhà thầu phải nộp thuế tài nguyên, phí môi trường mới được quyết toán hoàn thành công trình?
Anh Ngọc - 31/12/2018 12:12
 
Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mua vật tư cát, đất để san lấp công trình (có hợp đồng mua bán và hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp) để thực hiện gói thầu thi công thì không thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên.

Ban Quản lý dự án CRSD tỉnh Phú Yên đặt câu hỏi như sau: Ban Quản lý trao thầu cho đơn vị trúng thầu, khối lượng gói thầu có phần san lắp mặt bằng công trình. Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư chỉ mỏ đất, cát cho nhà thầu thi công khai thác để phục vụ công tác san lắp cho gói thầu (dự toán được duyệt chỉ tính đơn giá cho công tác đào, lắp, vận chuyển; không có tính chi phí vật liệu san lắp), nhà thầu phải có trách nghiệm, nghĩa vụ đóng thuế khoáng sản và phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Nhưng thực tế trong quá trình thi công, chủ đầu tư không chỉ được mỏ để nhà thầu thi công và để hoàn thành theo hợp đồng, do đó nhà thầu đã tự bỏ chi phí mua cát, đất về san lấp và hoàn thành công trình.

Ban Quản lý dự án CRSD tỉnh Phú Yên muốn hỏi, nhà thầu đã bỏ tiền mua vật tư cát, đất để san lấp công trình (có hợp đồng mua bán và hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ) thì nhà thầu có trách nhiệm chứng minh nghĩa vụ đóng thuế khoáng sản và phí bảo vệ môi trường không?

Khi quyết toán hoàn thành công trình, Sở Tài chính bắt buộc nhà thầu phải chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên khoáng sản và phí bảo vệ môi trường thì mới được quyết toán hoàn thành công trình đúng không (nhà thầu thi công không khai thác mỏ, do chủ đầu tư không giao mỏ khai thác cho nhà thầu. Đơn giá chào cho công tác san lắp mặt bằng chỉ có công tác đào, đắp và vận chuyển và là đơn giá tổng hợp, không chào đơn giá chi tiết)?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 3 Luật Thuế tài nguyên quy định: “Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên”.

Tại Điều 2 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan Nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản”.

Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP nêu trên quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. Thời hạn kê khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mua vật tư cát, đất để san lấp công trình (có hợp đồng mua bán và hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp) để thực hiện gói thầu thi công thì không thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không tổ chức thu mua gom cát, đất phải đăng ký nộp thay người khai thác theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP nêu trên thì không phải khai nộp phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua vật tư cát, đất để thực hiện gói thầu.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị được biết, liên hệ với Cục Thuế tỉnh Phú Yên để được hướng dẫn thực hiện.

Quy định hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu trong đấu thầu
Theo quy định, hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư