Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 04:16:40
Nhiều sai phạm tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Lâm Đồng
Linh Đan - 21/11/2023 15:15
 
23 dự án đầu tư trong KCN được chấp thuận vị trí thực hiện dự án và cho thuê lại đất không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra, tại tỉnh Lâm Đồng có 2 cụm công nghiệp (CCN) thành lập khi chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là chưa đủ điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Một CCN được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước khi thành lập CCN là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất KCN Lộc Sơn vượt 11,58 ha so với diện tích quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Có 23 dự án đầu tư trong KCN được chấp thuận vị trí thực hiện dự án và cho thuê lại đất không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. 12 dự án chưa đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. 1 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế TNDN và 1 trường hợp ưu đãi tiền thuê đất chưa đúng quy định. 9 dự án chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt dự án. 3 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành.

Tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 6 doanh nghiệp đầu tư mới vào KCN Phú Hội trong giai đoạn 2020 - 2022 khi chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung không đúng quy định. 4 công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Công ty PTHT KCN Lộc Sơn - Phú Hội là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên không thuộc trường hợp được cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN nhưng lại được tỉnh cho thuê đất không đúng quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013.

Công ty được cho thuê lại đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ NSNN là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 84 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, khoản 2 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 của Chính phủ.

Tỉnh Lâm Đồng sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Lộc Sơn, KCN Phú Hội chưa được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý KCN và KKT.

Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương
UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2023 với số vốn 30 tỷ đồng, bố trí cho Dự án Hồ Ka Zam (huyện Đơn Dương).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư