Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Những tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
Thu Phương - 28/04/2018 10:38
 
Theo Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 5/6/2018, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được xác định theo những tiêu chí cụ thể, trong đó có tiêu chí ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.
.
Doanh nghiệp phải có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Công nghệ cao. Trong đó, đơn cử là tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao, doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp đạt ít nhất 60% trong tổng số doanh thu thuần hàng năm.

Doanh nghiệp phải có hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đạt ít nhất 0,5%; số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đạt ít nhất 2,5%.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận của doanh nghiệp và trình UBND cấp tỉnh xem xét quyết định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

UBND cấp tỉnh cấp, thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kiến nghị địa phương khác hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trường hợp Giấy chứng nhận do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp) thu hồi Giấy chứng nhận khi doanh nghiệp vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quyết định này; cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền

Quyết định 19 sẽ thay thế Quyết định 69 ngày 3/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bãi bỏ Thông tư 50 ngày 15/7/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69.

Quyết định 19 cũng nêu rõ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ NN&PTNT cấp cho doanh nghiệp trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đã hết thời hạn được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định 19.

Cổ phần hoá doanh nghiệp nông nghiệp vượt chỉ tiêu
Trong tháng 8/2015, Tổng công ty chè và Tổng công ty rau quả, nông sản sẽ tiến hành IPO. Từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư