Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 07 năm 2022, 00:14:43
Nova Land bảo lãnh khoản vay 250 triệu USD cho Nova Hospitality
Chí Tín - 17/12/2019 07:46
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Nova (Nova Land, mã NVL, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết chấp thuận bảo lãnh khoản vay cho Công ty cổ phần Nova Hospitality.
Nova Land sắp tăng vốn điều lệ lên 9.559 tỷ đồng
Nova Land sắp tăng vốn điều lệ lên 9.559 tỷ đồng

Khoản vay hợp vốn cho giá trị 250 triệu USD được cung cấp bởi Credit Suisse AG (Singapore Branch)  và các bên cho vay hợp vốn khác.

Theo đó Nova Land đồng ý dùng tài sản của mình là toàn bộ cổ phần do Công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định (một công ty con của Nova Land) làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của bên vay.

Trên cơ sở đó, Nova Land chấp nhận các điều khoản, điều kiện và các giao dịch, tài liệu được ký kết bàn giao bởi Công ty đối với các tài liệu liên quan đến bảo lãnh, bảo đảm và khoản vay này.

Ngoài việc bảo lãnh cho Nova Hospitality, Nova Land cũng trực tiếp nhận một khoản vay 100 triệu USD từ Credit Suisse AG (Singapore Branch) và các bên cho vay hợp vốn khác.

Với việc tham gia khoản vay này, Nova Land chấp thuận các biện pháp đảm bảo và cam kết khác do Công ty và các bên thứ ba cung cấp để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty phát sinh theo hoặc liên quan đến tài liệu tín dụng.

Nova Land giao cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền ký kết và thực hiện các tài liệu tín dụng.

Ngoài các hoạt động liên quan đến tín dụng và bảo lãnh như trên, Nova Land cũng đang thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ từ mức gần 9.373 tỷ đồng lên mức gần 9.559 tỷ đồng.

Nova Land thoái toàn bộ 470 tỷ vốn góp tại Phước Long
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova (Nova Land, mã NVL, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư