Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2020, 00:14:53
Novaland hủy giao dịch quyền sử dụng đất với vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn
Chí Tín - 17/11/2020 16:05
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết Hội đồng quản trị hủy giao dịch với người liên quan.
Doanh thu tài chính đã có đóng góp lớn cho lợi nhuận của Novaland 9 tháng đầu năm 2020
Doanh thu tài chính đã có đóng góp lớn cho lợi nhuận của Novaland 9 tháng đầu năm 2020

Đó là giao dịch nhuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty và ông Bùi Thành Nhơn và bà Cao Thị Ngọc Sương.

Ông Bùi Thành Nhơn hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland. Số cổ phần NVL do ông Nhơn nắm giữ là 216,8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,02%.

Trong khi đó, bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ ông Nhơn. Bản thân bà Sương hiện cũng đang nắm giữ 54,9 triệu cổ phiếu NVL.

9 tháng đầu năm 2020, Novaland đạt doanh thu thuần 3.803,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng là 3.297,6 tỷ đồng.

Sở dĩ lợi nhuận có tỷ trọng khá cao so với doanh thu thuần do ngoài doanh thu hoạt động kinh doanh, Công ty còn có khoản doanh thu hoạt động tài chính  khá lớn, đạt 5.055,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Trong kỳ 9 tháng đầu năm 2020, Novaland có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 5.104,1 tỷ đồng.

Trong hoạt động đầu tư, Công ty đã chi mạnh cho hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Trong khi đó, hoạt động tài chính đem lại dòng tiền dương hơn 8.954 tỷ đồng.

Novaland hoàn tất chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) cho biết đã chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho một số trái chủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư