Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Phó thủ tướng yêu cầu PVN hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch
Như Chính - 11/08/2016 21:31
 
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ngành dầu khí đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất 6 tháng đầu năm 2016 trên các lĩnh vực hoạt động. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 đạt 252,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% kế hoạch 6 tháng với tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 215,6 nghìn tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 42,2 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 10,5 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tập đoàn cần khắc phục sớm những hạn chế, yếu kém để phát triển mạnh và bền vững hơn, xứng đáng với truyền thống, khẳng định vị thế của Tập đoàn tại khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn thực hiện tốt các giải pháp về thực hiện kế hoạch năm 2016, trong đó chủ động bám sát diễn biến giá dầu thô để có các biện pháp phù hợp, sớm có báo cáo Chính phủ các khó khăn, vướng mắc cần xử lý (trong tất cả các lĩnh vực) để tạo điều kiện cho PVN hoàn thành kế hoạch năm 2016 và phát triển trong những năm tiếp theo; kiểm soát chặt chẽ việc vận hành an toàn, ổn định các công trình/nhà máy dầu khí, đảm bảo hoàn thành vượt mức sản lượng sản xuất theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời củng cố và tăng cường công tác dự báo, đánh giá rủi ro; nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp. Đặc biệt, nghiên cứu, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phấn đấu khai thác dầu trong nước vượt 1,0 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao trên tinh thần tiết kiệm, nâng cao hiệu quả.

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05/01/2013 và Quyết định số 1011/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước xây dựng Tập đoàn bền vững hơn, hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan khác để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, đặc biệt là trong công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại những khu vực nước sâu, xa bờ nhằm tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

Nghiên cứu, rà soát để có các biện pháp, giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy quản lý/tổ chức hoạt động, phân công/phân bổ nguồn lực, nhân lực hợp lý, khoa học; tích cực nghiên cứu và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới để nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả trong quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn ở trong nước và trên trường Quốc tế.

Tập trung phát triển trên cả 5 lĩnh vực

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Tập đoàn Dầu khí cần tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, trên cả 5 lĩnh vực hoạt động chính, trong đó lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi, cụ thể là:

Đối với lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí: Tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, nhằm gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, đồng thời góp phần, bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Tập đoàn phối hợp với các Bộ, ngành chủ động nghiên cứu, có giải pháp và đề xuất báo cáo Chính phủ trong việc bảo đảm nguồn vốn để thực hiện các dự án mục tiêu về tìm kiếm, thăm dò.

Đối với công nghiệp khí, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn có giải pháp phù hợp để triển khai các dự án khí theo kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành an toàn và hiệu quả các công trình khí, đáp ứng nhu cầu khí cho các hộ tiêu thụ; thực hiện lộ trình giá khí theo cơ chế thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt.

Đối với lĩnh vực điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn tập trung triển khai đầu tư các dự án điện được giao, tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, xây dựng, công tác đấu thầu bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đối với lĩnh vực lọc hoá dầu, cần kiểm soát tốt tiến độ triển khai các dự án lọc hóa dầu: Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn; vận hành an toàn và có hiệu quả các Nhà máy lọc hóa dầu theo kế hoạch đề ra.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, tăng cường năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, có giải pháp đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường, đặc biệt là việc tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ dầu khí ra nước ngoài.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển lãm thành tựu 40 năm hội nhập
Triển lãm Petrovietnam – 40 năm Hội nhập và Phát triển do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 21-23/10/2015.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư