Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 16:52:14
Phú Yên điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phục hồi, quản lý rừng bền vững
Nguyễn Toàn - 31/08/2022 14:25
 
Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung, miền Bắc giai đoạn 1, tỉnh Phú Yên được điều chỉnh còn 92,1 tỷ đồng.

Ngày 30/8, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 9 để xem xét, thông qua 4 nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong đó, HĐND tỉnh Phú Yên đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam (Dự án KfW9) giai đoạn 1 tại tỉnh Phú Yên.

Dự án KfW9 giai đoạn 1 tại tỉnh Phú Yên (cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Phú Yên) được thực hiện trên địa bàn 5 huyện gồm Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Tây Hòa và Ban Quản lý rừng đặc dụng Krông Trai; thời gian thực dự án 7 năm từ năm 2023 đến hết năm 2029; tổng vốn thực hiện dự án là 3,65 triệu Euro, tương đương 92,1 tỷ đồng.

Trong đó, vốn của nhà tài trợ KfW (Ngân hàng Tái thiết Đức) là 69,4 tỷ đồng (vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) viện trợ không hoàn lại 37,8 tỷ đồng; vốn vay ODA hơn 31,5 tỷ đồng); vốn đối ứng của tỉnh Phú Yên là 22,7 tỷ đồng.

Dự án nhằm đạt mục tiêu được hưởng lợi dài hạn về kinh tế và môi trường; bảo tồn và cải thiện nguồn tài nguyên và đa dạng sinh học ở rừng tự nhiên thông qua tăng cường chức năng bảo vệ rừng.

Ngoài ra, theo UBND tỉnh Phú Yên, dự án này có quy mô và nội dung đầu tư gồm quản lý khu vực rừng phòng hộ (rừng đặc dụng) 13.775 ha; thiết lập và hoạt động quản lý rừng cộng đồng 5.010 ha; bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ (Ban Quản lý rừng phòng hộ) có khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 500 ha, trồng rừng vào khoảng trống 500 ha, trồng cây bản địa 150 ha; hỗ trợ các nhóm hợp tác hộ gia đình trong quản lý rừng bền vững.

Phát biểu bế mạc kỳ họp liên quan đến Dự án KfW9, giai đoạn 1 tại tỉnh Phú Yên, bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án gửi Bộ Kế Hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt đảm bảo theo quy định; đề nghị các cơ quan và các đại biểu của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Phú Yên tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện  nghị quyết vừa được thông qua.

“Các cấp, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, kết quả kỳ họp để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện tại cộng đồng và địa phương”, bà An nhấn mạnh.

Được biết, Dự án KfW9, giai đoạn 1 tại tỉnh Phú Yên đã được HĐND tỉnh này thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 286 ngày 1/10/2020.

Sau đó, ngày 28/2/2022, UBND tỉnh Phú Yên đã có Tờ trình số 08 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KfW9, giai đoạn 1, tỉnh Phú Yên.

Tuy nhiên, tại hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận để thảo luận kết quả và tiến độ xây dựng hồ sơ dự án KfW9; dự án thành phần tại tỉnh Phú Yên được điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ 5,93 triệu Euro xuống còn 3,65 triệu Euro.

Ngày 10/6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Yên rà soát khả năng vay trả nợ của địa phương, hoàn thiện hồ sơ dự án phù hợp với Quyết định số 990 ngày 7/6/2022 của Bộ Tài chính.

Để phù hợp tình hình thực tế và theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Phú Yên đã trình HĐND tỉnh này ban hành Nghị quyết cho ý kiến điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư Dự án KfW9, giai đoạn 1, tại tỉnh Phú Yên với các nội dung đã thông tin trên.

Ngân hàng KfW của Đức hỗ trợ Hải Phòng bảo tồn rừng ngập mặn
Quỹ khí hậu xanh thuộc Ngân hàng tái thiết Cộng hòa Liên bang Đức (KfW) vừa có buổi làm việc với TP. Hải Phòng về việc triển khai Dự án Quản lý...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư