Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
PJICO đặt mục tiêu doanh thu 3.542 tỷ đồng năm 2021
Chí Tín - 28/12/2020 20:40
 
Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI, sàn HoSE) vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021.
PJICO vẫn chưa muốn Petrolimex thoái vốn
PJICO vẫn chưa muốn Petrolimex thoái vốn

Theo đó, kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc cho năm tới được công ty bảo hiểm này đặt ra là 3.542 tỷ đồng .

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) là 3.242 tỷ đồng , tăng trưởng 6 % so với doanh thu ước thực hiện năm 2020.

Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 202 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 12 % (hình thức phương thức chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết định).

Kế hoạch hoạch kinh doanh trên được Hội đồng quản trị đưa ra trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc để kịp triển khai giao kế hoạch thực hiện các hoạt động từ tháng 1/2021.

Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2021 sẽ phải chờ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty năm 2021.

Trước đó, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh PJICO trong năm 2020 ước đạt 4.082 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm. Doanh thu bán bảo hiểm qua cửa hàng xăng dầu Petrolimex năm 2020 tăng trưởng khoảng 30%; năng suất lao động bình quân tăng 15% so với năm 2019.

Tại buổi làm việc với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng giám đốc PJICO cũng vừa có kiến nghị Ủy ban xem xét trình các cấp có thẩm quyền cho phép Petrolimex tiếp tục nắm giữ vốn tại PJICO.

Ngoài ra, để đảm bảo biên thanh toán tối thiểu theo quy định của pháp luật, PJICO kiến nghị Ủy ban cho phép doanh nghiệp được chia cổ tức theo hình thức phù hợp trong 3 năm (2021 – 2023).

Petrolimex ước tính được hoàn nhập 90% khoản trích lập do tồn kho
Lợi nhuận quý II theo ước tính đạt 350 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2020 của Petrolimex chỉ bằng 28% kết quả năm trước nhưng vẫn là nhiệm vụ đầy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư