Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2021, 05:33:35
Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III gọi vốn 100 triệu USD
Anh Hoa - 02/11/2020 14:17
 
Daiwa-SSIAM III với kỳ hạn 10 năm, thời gian đầu tư 5 năm và chính thức hoàn thành đợt gọi vốn đầu tiên vào ngày 30/10/2020.

Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM), Daiwa Corporate Investment Asia Limited - thuộc Tập đoàn Daiwa Securities đã hoàn thành đợt gọi vốn đầu tiên cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III (Daiwa-SSIAM III)

Daiwa-SSIAM III là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân và chưa niêm yết tại Việt Nam (Private Equity – PE) có quy mô dự kiến 100 triệu USD, kỳ hạn 10 năm.

Mục tiêu của DAIWA-SSIAM III là tạo ra lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư, thông qua triển khai hiệu quả nguồn vốn và tiếp cận các công ty tư nhân, chưa niêm yết tại Việt Nam với hồ sơ lợi nhuận cân bằng rủi ro hấp dẫn.

DAIWA-SSIAM III sẽ áp dụng cách thức đầu tư chủ động, tìm cách triển khai vốn tại các lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn tại Việt Nam, mà nhóm đầu tư có hiểu biết và kinh nghiệm cụ thể, tập trung vào hàng hóa và dịch vụ liên quan tiêu dùng và các phân khúc hướng đến xuất khẩu còn dư địa phát triển tại thị trường nội địa.

Đội ngũ chuyên gia của Quỹ sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của doanh nghiệp để hỗ trợ tối ưu hoạt động doanh nghiệp, kết nối tạo dựng hệ sinh thái trong danh mục đầu tư, qua đó gia tăng giá trị của từng doanh nghiệp và khoản đầu tư
Đội ngũ chuyên gia của Quỹ sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát của doanh nghiệp để hỗ trợ tối ưu hoạt động doanh nghiệp, kết nối tạo dựng hệ sinh thái trong danh mục đầu tư, qua đó gia tăng giá trị của từng doanh nghiệp và khoản đầu tư

Một số lĩnh vực tiềm năng khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong: phân phối, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, truyền thông. Ngoài ra, DAIWA-SSIAM III cũng cân nhắc cơ hội cổ phần hóa hoặc thoái vốn tiềm năng của các doanh nghiệp nhà nước.

Quỹ Daiwa-SSIAM III áp dụng chiến lược đầu tư linh hoạt với tỷ lệ sở hữu 10-30% cổ phần mỗi doanh nghiệp nhận đầu tư. 

Tháng 10/2009, hai bên đã triển khai thành lập Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM với quy mô khoảng 28 triệu USD. DSCAP-SSIAM đã thoái vốn thành công ở tất cả 5 công ty nhận vốn (thu lãi 2.8x trên vốn đầu tư, tương ứng mức lợi suất kép IRR trước phí là 38.8%).

Tháng 7 năm 2015, SSIAM và Daiwa Corporate Investment tiếp tục triển khai Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II với tổng vốn cam kết khoảng 40 triệu USD. DAIWA-SSIAM II đầu tư vào 7 công ty và hiện đang trong giai đoạn hậu đầu tư & thoái vốn.

Năm 2020 đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của SSIAM khi Công ty đã liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm quỹ mới như: Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD và ETF SSIAM VN30, và 2 quỹ đầu tư vào các công ty tư nhân như Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (Vietnam Growth Investment Fund – VGIF) và DAIWA-SSIAM III.

Với hai quỹ Private Equity được thành lập riêng trong Quý 4/2020, SSIAM thể hiện rõ quyết tâm đầu tư khai thác tiềm năng của khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Để phân biệt rõ về chiến lược đầu tư so với Quỹ VGIF mới được thành lập giữa tháng 10/2020 với mục tiêu đầu tư từ 10 triệu USD đến 20 triệu USD, Daiwa-SSIAM III sẽ tập trung đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân với quy mô nhỏ hơn, mỗi khoản đầu tư dự kiến dưới 10 triệu USD.

Sự ra đời của các quỹ PE mới, với các đối tác chiến lược quốc tế hàng đầu trong khu vực châu Á, sẽ tiếp tục giúp thị trường vốn Việt Nam phát triển lành mạnh, tạo thêm điều kiện huy động vốn và nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp tăng trưởng cao, và thúc đẩy thêm cơ hội IPO và niêm yết cho các doanh nghiệp tư nhân có chất lượng cao.

SSIAM, CP Group, Mercuria Investment cùng lập quỹ đầu tư quy mô 150 triệu USD
Với vai trò là “chủ nhà”, SSIAM có trách nhiệm tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng tại thị trường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư