Ra mắt Mạng kết nối doanh nhân Việt
Chiều ngày 7/12, trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp 2018: Thích ứng trong môi trường kinh tế đang biến đổi, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã chính thức ra mắt Mạng kết nối Doanh nhân Việt (Vietnam Entrepreneurs Networks).
.
Mạng kết nối Doanh nhân Việt (Vietnam Entrepreneurs Networks) ra đời nhằm kết nối, gắn kết các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tạo cơ hội để các thành viên giao lưu, trao đổi, tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác trong các hoạt động: quản trị, kinh doanh....

Đối tượng của mạng kết nối bao gồm các tổ chức doanh nghiệp, hoặc dịch vụ doanh nghiệp, các mạng lưới khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp (hoặc người đang điều hành doanh nghiệp), nhà quản lý, các chuyên gia…

Thành viên của mạng kết nối Doanh nhân Việt Nam được tham gia tất cả các hoạt động của Mạng kết nối Doanh nhân Việt; được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban điều hành mạng kết nối Doanh nhân Việt; được thảo luận về các công việc của mạng kết nối Doanh nhân Việt; được phát biểu ý kiến, quảng bá thông tin tới cộng đồng thông qua các chương trình hoạt động của mạng kết nối Doanh nhân Việt…

Hoạt động của mạng kết nối Doanh nhân Việt dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển họat động chung của mạng kết nối Doanh nhân Việt.

Mạng chịu sự quản lý của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp về mặt tuân thủ luật pháp và do Ban điều hành triển khai hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận. Hoạt động của Mạng kết nối Doanh nhân Việt dựa theo phương hướng đã đề ra và theo đúng điều lệ, mang tính chất tự nguyện. 

Theo kế hoạch, hội nghị thành viên mạng kết nối Doanh nhân Việt sẽ họp hai năm một lần để cử Ban điều hành, đề ra phương hướng hoạt động cho mạng kết nối Doanh nhân Việt. Ngoài ra, khi cần thiết, Ban điều hành có thể triệu tập hội nghị bất thường.

Đại diện cơ quan chủ quản, nhà báo Phạm Ngọc Tuấn, Tổng biên tập Báo Diễn đàn doanh nghiệp cho biết, mạng kết nối Doanh nhân Việt (Vietnam Entrepreneurs Networks) ra đời nhằm kết nối, gắn kết các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tạo cơ hội để các thành viên giao lưu, trao đổi, tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác trong các hoạt động: quản trị, kinh doanh, thực hiện chính sách pháp luật, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, quan hệ công chúng, phát triển khởi nghiệp...

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Văn Nam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Xây dựng Hoà Bình chia sẻ, mạng kết nối doanh nhân việt rất hữu ích với các doanh nghiệp, mạng sẽ giúp các doanh nghiệt kết nối, trao đổi thông tin với nhau, bên cạnh việc trao đổi nó còn giúp các doanh nghiệp liên kết hợp tác làm ăn với nhau.  

Thu Phương

Bình luận của bạn về bài viết...