Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2021, 03:42:16
SCIC đạt 3.585 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng
 
6 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đạt doanh thu 4.936 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.585 tỷ đồng, tăng lần lượt 62% và 54% so với cùng kỳ 2014.

Công tác tái cơ cấu Tổng công ty được triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao. Theo đó, công tác bán vốn đạt 79% kế hoạch doanh thu và tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đã triển khai bán vốn thành công tại một số doanh nghiệp có nhiều tồn tại và phức tạp kéo dài.

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo trực tiếp đối với công tác chuyển giao tại 2 Công văn 651/TTg-ĐMDN và Công văn 655/TTg-ĐMDN. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để SCIC đôn đốc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cho SCIC.

Cho phép SCIC bán vốn tại 2 doanh nghiệp ngành giao thông, nông nghiệp
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán vốn nhà nước tại Tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư