Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 20:17:47
Số lượng doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh trong năm 2017
Anh Phong - 25/12/2017 19:39
 
Xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề thì ngành Kinh doanh bất động sản là ngành chiếm vị trí số 1 trong năm 2017 khi tăng tới 62% số lượng doanh nghiệp và 66,5% số vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2016
Số vốn và số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 đạt kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay - Nguồn: Cục Đăng ký kinh doanh.
Số vốn và số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 đạt kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay - Nguồn: Cục Đăng ký kinh doanh.

Theo số liệu Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp, trong đó có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.   

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua là 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.295.911 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng. 

Về số doanh nghiệp đăng ký, trong năm nay lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy với 45.411 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 35,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo với 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Lĩnh vực xây dựng với 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%;...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề thì ngành Kinh doanh bất động sản mới là ngành chiếm vị trí số 1 khi tăng tới 62% số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016.

Về số vốn đăng ký, trong năm 2017 so với cùng kỳ năm trước thì ngành Kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỷ đồng, chiếm 30,0%; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 198.042 tỷ đồng, chiếm 15,3%; Xây dựng có 190.823 tỷ đồng, chiếm 14,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 144.726 tỷ đồng, chiếm 11,2%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 67.391 tỷ đồng, chiếm 5,2%;...

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong năm vừa qua một số ngành có tỷ trọng cao như Kinh doanh bất động sản đạt 76,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 65,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 18,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 17,6 tỷ đồng/doanh nghiệp;...

Có thể thấy, trong năm vừa qua ngành Kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại.       

Doanh nghiệp gia đình trước bài toán chuyên nghề hay đa ngành
Khi phát triển tới một quy mô nhất định, các doanh nghiệp gia đình tất yếu sẽ nghĩ tới việc đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Đây có phải là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư