Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 13 tháng 06 năm 2024,
Tag: đại hội cổ đông lần 2
  • DaiA Bank - HDBank chính thức thành người một nhà
    Mặc dù theo kế hoạch ban đầu ĐHĐCĐ DaiA Bank chỉ diễn ra trong buổi sáng, song do vấn đề sáp nhập vào HDBank đã được các cổ đông DaiA Bank tranh luận và kéo dài đến tận 16h cùng ngày mới được các cổ đông thông qua. ĐHĐCĐ DaiA Bank thông qua phương án sáp nhập với HDBank, với tỷ lệ cổ phiếu chuyển đổi 1:1.