Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
Tag: dân ca ví giặm nghệ tĩnh
  • Vinh danh dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh
    UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thông tin về lễ vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo đó, Lễ vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh sẽ diễn ra vào tối 31/1/2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh - thành phố Vinh.
  • Vinh danh dân ca, ví giặm Nghệ Tĩnh
    UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thông tin về lễ vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo đó, Lễ vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh sẽ diễn ra vào tối 31/1/2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh - thành phố Vinh.