Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 24 tháng 06 năm 2024,
Tag: sách nhiễu doanh nghiệp
  • Hải quan điện tử: Thuốc trị phiền hà, sách nhiễu DN
    Tốc độ tăng trưởng kim ngạch cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu hàng năm luôn ở 2 con số, cách thức quản lý hải quan truyền thống không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, cho ý kiến vào Luật Hải quan sửa đổi vào chiều 16/11, các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đến quy định về Cơ chế một cửa quốc gia trong để thúc đẩy triển khai hải quan điện tử. >>> >>> >>> >>>