Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 06 năm 2024,
Tag: sáp nhập sở ngành
  • Nhiều tỉnh sáp nhập huyện xã, sở ngành
    Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo giải trình trước Quốc hội về 2 nội dung về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.