Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 11:41:56
Tag: thanh tra bộ gtvt
  • Thu giấy phép 13 đơn vị sản xuất hộp đen
    Thanh tra Bộ GTVT vừa có kết quả kiểm tra các tổ chức thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình (TBGSHT) và các đơn vị cung cấp TBGSHT xe ô tô, trong đó thu hồi giấy phép của 13 đơn vị sản xuất và chấm dứt chỉ định với 1 đơn vị thử nghiệm. Hiệp hội vận tải 'kêu cứu' vì 3G tăng cước