Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 13 tháng 06 năm 2024,
Tag: vodka
  • Halico và hành trình gìn giữ thương hiệu vàng
    Liên tục có những bước chuyển lớn trong hơn 115 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ  phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) đã trở thành doanh nghiệp sản xuất rượu lớn nhất Việt Nam, với hàng loạt sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng như Lúa mới, Vodka Hà Nội, BlueBird, Vina Vodka, Ba Kích Sealion...
  • Halico và hành trình gìn giữ thương hiệu vàng
    Liên tục có những bước chuyển lớn trong hơn 115 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ  phần Cồn rượu Hà Nội (Halico) đã trở thành doanh nghiệp sản xuất rượu lớn nhất Việt Nam, với hàng loạt sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng như Lúa mới, Vodka Hà Nội, BlueBird, Vina Vodka, Ba Kích Sealion...