Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 19:32:03
Tạm dừng CPH các đơn vị sự nghiệp công lâp y tế, giáo dục của Bộ Giao thông
Anh Minh - 09/02/2017 19:15
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý tạm dừng CPH các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.
Học viện Hàng không từng được lên kế hoạch CPH và chuyển sang công ty cổ phần trong Quý I năm 2017
Học viện Hàng không từng được lên kế hoạch CPH và chuyển sang công ty cổ phần trong Quý I năm 2017

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý tạm dừng thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực y tế và giáo dục   như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế triển khai cổ phần hóa trước khi ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/2/2017.

Trước đó, vào tháng 1/2017, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ này tạm dừng, chưa trình Phương án cổ phần hóa Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long theo tinh thần của Nghị quyết số 05 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC) để thanh toán chi phí cổ phần hóa mà các đơn vị đã chi trong quá trình triển khai cổ phần hóa (do đây là các đơn vị sự nghiệp công lập, không có nguồn để thanh toán các chi phí hợp lệ, cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hóa).

Được biết, theo Nghị quyết số 05: “việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện hạch toán như doanh nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học;...”.

Trong khi đó, theo Bộ Giao thông vận tải, công tác cổ phần hóa đối với Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long được triển khai đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm thực hiện trước khi có Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa 2 trường trên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa có chỉ đạo mới sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW. Như vậy, việc tiếp tục hoàn thiện phương án cổ phần hóa và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo thẩm quyền không trái quy định pháp luật”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết.

Tuy nhiên, việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực đào tạo mới đang ở giai đoạn thí điểm, đồng thời đây là lĩnh vực tương đối nhạy cảm, tác động xã hội lớn. Do vậy, để đảm bảo cẩn trọng theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, Bộ Giao thông vận tải xin dừng CPH hai trường học công lập nói trên.

Cần phải nói thêm rằng, vào cuối năm 2016, tập thể cán bộ, giáo viên cả hai trường đều có văn bản kiến nghị xin dừng cổ phần hóa, để chuyển sang phương án tự chủ tài chính.

Bổ sung 109 doanh nghiệp CPH giai đoạn 2016 - 2020
 Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho biết, đến nay đã có 23 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trình Thủ tướng Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư